Venäjän valtion lapsiasiamies on taas vaihteeksi laukonut näkemyksiään lasten kohtelusta Suomessa. Perättömiin väitteisiin olisi helppo suhtautua huvituksella ellei niiden pohjimmainen tarkoitus olisi perin raadollinen ja esittäjä edustaisi Venäjän valtiota.

Luomalla mielikuvaa venäläislasten kaltoin kohtelusta Suomessa valtaapitäville syntyy suoraa propagandahyötyä Venäjän sisällä. Kuten useat ovat tuoneet esiin, tälläkin asialla monen muun ohella viedään venäläisten huomiota pois maan sisäisistä epäkohdista, joita on riittoisasti.

Venäjän lapsiasiamiehen mekastaminen palvelee kuitenkin suurempaa päämäärää vaikka kyse on valtiomittakaavassa pienehköstä asiasta. Kirjoitetaanko Venäjän kansalle valmiiksi mahdollisen tulevan Suomen ja Venäjän välisen konfliktin historiaa?

Venäjän tiedotusvälineiden on helppo liioittelemalla, värittämällä ja vyöryttämällä muokata lapsiasiamiehen tarinat kertomukseksi venäläislapsiin kohdistuvasta johdonmukaisesta sorrosta. Äkkiä riittävä osa venäläisistä alkaakin pitää Suomeen mahdollisesti kohdistuvia painostuskeinoja ja voimatoimia perusteltuina. Tämä tapahtuu siltä varalta, että joskus tulee tilanne, jossa naapurimme kokee, että Suomen ja suomalaisten toimintaan on pyrittävä vaikuttamaan väkisin.

Suurin osa tavallisista venäläisistä onneksi suhtautuu positiivisesti Suomeen. Historia ja nykykäytäntö Venäjällä kuitenkin osoittavat, että valtiojohtoisen harhatiedon vaikutus on musertava.