Kokoomuksen kansanedustajat Jukka Kopra ja Markku Eestilä ovat tyytyväisiä parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän raportin tuloksiin. Liikenneverkkotyöryhmä julkaisi tänään raporttinsa, jossa otetaan kantaa muun muassa liikenteen korjausvelkaan ja perusväylänpitoon, liikenneverkon kehittämishankkeiden rahoittamiseen sekä uusiin liikennepalveluihin.

Erityisesti edustajat nostavat esiin työryhmän linjaukset liikenteen korjausvelan taittamisesta sekä pitkäjänteiseen 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan siirtymisestä.

– Ihmisten ja ennen kaikkea investointeja tekevien yritysten on tärkeää tietää, miten liikenneverkko tulevaisuudessa kehittyy ja mitä on suunnitteilla. 12-vuotinen suunnitelma varmistaa, ettei mikään hanke pääse ohituskaistalle, vaan kaikki hankkeet arvioidaan kokonaisuutena koko Suomen näkökulmasta. Toki jokainen tuleva hallitus ottaa julkisen talouden suunnitelman puitteissa suunnitelmaan kantaa, Kopra sanoo.

– On hyvä huomioida, että on olemassa monia tärkeitä hankkeita, jotka tulisi käynnistää pian. Tähän asti liikennejärjestelmien suunnittelusta on puuttunut kokonaiskuva, ja siksi parlamentaarisen työn linjaus siitä, että suunnitelma tehdään, on hyvä. Vasta kokonaissuunnitelman jälkeen mennään yksittäisiin hankkeisiin, Eestilä toteaa.

Korjausvelasta työryhmä linjasi, että sen vähentämiseen sitoudutaan hallituskausittain. Perusväylänpidon vuosittaista rahoitusta lisätään pitkäjänteisesti vähintään 300 miljoonaa euroa verrattuna kuluvaa hallituskautta edeltäneeseen noin miljardin euron perusväylänpidon määrärahan tasoon.

– Tämä oli täysin oikea ratkaisu. Suomen liikenneverkossa on 2,5 miljardin euron korjausvelka, jonka kasvu vain jatkuu. Kokoomus on ollut koko tämän hallituskauden sillä kannalla, että tämä velka pitää taittaa. Siksi nyt sorvattu, pitkäjänteisyyttä edellyttävä ratkaisu on enemmän kuin tarpeen, Jukka Kopra toteaa.

– Perusinfra on pidettävä paremmassa kunnossa, sillä se on omaisuuttamme. Meidän mielestämme Suomen teistä on huolehdittava niiden sijainnista riippumatta, sillä henkilöliikenteen ohella teollisuuden ja maatalouden kuljetusten on oltava turvallisia niin kesä- kuin talviaikaan, Markku Eestilä jatkaa.

Liikenneverkkotyöryhmässä jäseninä olleet Kopra ja Eestilä pitävät tärkeänä, että parlamentaarinen työ jatkuu.

– Ryhmä on toiminut rakentavassa hengessä, ja nyt olisi tärkeää käynnistää 12 vuoden suunnitelman laatiminen, jotta se olisi käytettävissä seuraavan hallituksen ohjelman tekemisen yhteydessä. Työryhmä on linjannut, että ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu aloitetaan jo kuluvalla hallituskaudella, edustajat toteavat.

Lisätiedot:
Jukka Kopra, p. 0400515066
Markku Eestilä, p. 0500275689