Parlamentaarinen liikenneverkkotyöryhmä sai tänään työnsä päätökseen. Minulla oli kunnia toimia Kokoomuksen edustajana työryhmässä Markku Eestilän kanssa. Parlamentaarinen ryhmä työskenteli ministeri Bernerin johdolla. Työ kesti noin vuoden ja kokouksia pidettiin 23.

Merkittävimmät työryhmän tärkeimmät linjaukset ovat 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnittelun aloittaminen, korjausvelkarahoituksen varmistaminen vähintään 300 miljoonaan euroon vuodessa ja hankeyhtiöiden salliminen isoissa hankkeissa, kuten nykyisinkin.

Tie- ja ruuhkamaksuihin ei otettu kantaa. Ryhmä linjasi, että investointien rahoituksessa on huolehdittava siitä, ettei veroluonteisia käyttäjämaksuja tule, vaan mahdollisen käyttäjämaksun maksamisen sijaan kansalaisella tulee olla vaihtoehtoinen liikkumismahdollisuus.

Työryhmän tiedote ja koko raportti löytyvät täältä:
https://www.lvm.fi/-/tyoryhma-ehdottaa-yksimielisesti-liikenneverkon-rahoitustasoa-nostettava-967488