Eri tahoilla on viime päivinä alettu keskustella listavaalin käyttöönotosta mahdollisissa tulevissa itsehallintoalueiden vaaleissa. Listavaali poikkeaa totutusta suorasta henkilövaalista siten, että siinä äänestetään ehdokaslistaa jolla olevat ehdokkaat on asetettu läpimenojärjestykseen valmiiksi ehdokaslistan asettajan eli puolueen toimesta. Riippumatta siis siitä, kenelle tahtoo äänensä antaa, puolueet voisivat etukäteen määrätä varmimmat läpimenijät.

Valmisteilla olevan sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena maahamme tullee 18 itsehallintoaluetta ja 15 sotealuetta joiden päättäjät valitaan omilla vaaleilla. Listavaalin käyttöä perustellaan äänestäjien tehtävän helpottamisella ja sekaannuksien välttämisellä. Väitän, että sekaannuksen vaara on suurempi, mikäli maakuntahallinnon ja sote-alueidemme lisäksi muutamme samanaikaisesti myös vaalijärjestelmäämme.

Uudistuksen yhteydessä suurin osa kunnallisten verovarojen käytöstä – riippumatta siitä millä tavoin ne jatkossa kerätään – siirtyy päätettäväksi itsehallinto- ja sotealueelle. Tämä tarkoittaa myös merkittävää vallan siirtoa pois kunnilta. Tässä yhteydessä ehdotus äänestäjien valintaoikeuden siirrosta puoluetoimistojen listojen laatijoille vaikuttaa silmänkääntötempulta jolla valtaa siirretään kansalaisilta puolueille.

Vaikka listavaali on käytössä monessa maassa, en pidä sitä Suomeen sopivana. Suomessa on totuttu suoraan demokratiaan ja myös jatkossa tulee olla niin.