​Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (sdp) epäili Etelä-Saimaassa 4.3. Etelä-Karjalan liiton suunnittelevan uuden toimitalon rakentamista tulevalle maakuntahallinnolle. Hän viittaa ”sitkeään huhuun” jonka mukaan Lappeenrannan keskusta-alueelle suunniteltaisiin virastorakennusta.

Totean tähän ykskantaan, että maakuntahallituksella ei tällaisia aikeita ole eikä se myöskään ole määrännyt ketään tällaista hanketta selvittämään tahi valmistelemaan.

Vesterisen mukaan tilatarpeet voidaan ratkaista hyödyntämällä olemassa olevia tiloja ja hän totetaa uudistuksen tiimoilta olevan tärkeämpääkin tekemistä kuin virastojen rakentaminen. Olen kirjoittajan kanssa asiasta samaa mieltä ja hänen perustelunsa ovat oikeat. Jos tiloja tarvitaan, niin esimerkiksi Rakuunamäeltä vapautuu Maasotakoulun poismuuton myötä modernia toimistotilaa, joka saattaa sopia tuleviin tarpeisiin niiden maakunnallisten toimintojen osalta jotka sijoittuvat Lappeenrantaan.

Maakuntaliiton puolesta uutta virastorakennusta ei siis ole suunnitteilla eikä sellaista näkemykseni mukaan tarvita. Tarpeet voidaan ratkaista olemassaolevaa rakennuskantaa hyödyntämällä. Katse on kohdistettava olennaisiin asioihin ja uudistus toteutettava huolella siten, että se on alueen asukkaiden kannalta mahdollisimman hyvä.