Päivystäviä sairaaloita on jatkossakin

Viikonloppuna tehtiin periaateratkaisu kuinka sote-uudistus tehdään. Asiaa on vatvottu vuosikausia ja nyt siinä päästiin eteenpäin.

Niinsanottu maakunnallinen itsehallinto jakautuu ratkaisun myötä 18 alueelle ja sote-alueita tulee 15. Laajan päivystyksen sairaaloita tulee olemaan 12 jotka jakautuvat suurinpiirtein tasaisesti ympäri maan. On syytä huomioida, ettei laajan päivystyksen kriteeristön ulkopuolelle jääviä sairaaloita kaikkia suinkaan lakkauteta.

Päivystäviä sairaaloita tulee olemaan siellä missä nytkin. Uskon, että normaaleihin päiväkirurgisiin operaatioihin pääsee omalla lähialueella tuttuun paikkaan kuten nytkin.

 

Valinnanvapaus ei tarkoita yksityistämistä.

Sote-sovun kantavana ajatuksen on se, että nk monituottajamalli säilyy ja asiakkaan valinnanvapautta lisätään. Tämä on hyvä uutinen kaikille sillä nyt yksityiselle lääkärille voi mennä tuloista riippumatta. Tasa-arvo lisääntyy, sillä yksityishoito ei jatkossa ole vain varakkaiden hupia, vaan yhteiskunnan tuella hoitoa yksityiseltä puolelta voi hakea jokainen.

Palveluita voivat tuottaa jatkossa julkisten tuottajien ohella yksityiset toimijat sekä kolmas sektori. Sote-alue kilpailuttaa ja hyväksyy palveluntarjoajat joten täydellinen kilpailu ei toteudu.

Valinnanmahdollisuuksien lisääminen kuitenkin lisää myös kilpailua ja se kirittää kaikkia palveluntuottajia parempaan suoritukseen. On hyvä, että myös julkisen palveluntuottajan kustannustasoa verrataan muihin toimijoihin.

Vertailussa on jatkossa kuitenkin huomioitava se, etteivät yksityiset tai kolmannen sektorin toimijat halua tuottaa kaikkia palveluita, erityisesti niitä joissa kate on huono tai jotka eivät kuulu tuottajan toimita-ajatukseen. Tällaisten palveluiden tuottaminen jää vääjäämättä julkisen sektorin kontolle.

 

Kaakkois-Suomi tarvitsee pelastushelikopterin

Eduskunnan oikeusasiamies totesi syksyllä antamassaan lausunnossa, että Kaakkois-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan asukkaat ovat perustuslain näkökulmasta eriarvoisessa asemassa muuhun maahan nähden sillä näillä alueilla ei ole omaa pelastushelikopteripalvelua. Tämä asia on saatava kuntoon. Jos laajan päivystyksen sairaala Kaakossa on Lappeenrannassa on esimerkiksi Kotkasta vaikeissa hätätilanteissa liian pitkä matka
Lappeenrantaan tai Helsinkiin. Kaakkois-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa ovat maantieteellisest laajoja alueita ja toistaiseksi katastrofeilta on vältytty hyvällä tuurilla.

.
Maakuntamallista kuntauudistukseen

Jos ajatus maakuntamallista vietäisiin rohkeasti pidemmälle, olisi mahdollisuus saada aikaseksi järisyttävä kustannuksia säästävä uudistus. Nostamalla perusopetus, kunnalliset tekniset toimet ja rakennusvalvonta ynnä muu kunnallinen toiminta toimeenpantavaksi maakunnallisella itsehallintotasolla voitaisiin käytännössä toteuttaa kuntauudistus, jonka tosiasiallisena seurauksena Suomessa kuntien tehtävistä vastaisi 18 maakuntaa.

Kunnat ja kaupungit voisivat jatkaa toki olemassaoloaan, mutta verotusoikeus siirrettäisiin itsehallintoalueen tasolle ja hallintoa voitaisiin purkaa merkittävissä määrin. Säästö olisi valtava ja palveluiden parantamismahdollisuudet huikeat. Tämä voisi olla seuraava askel.