Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra kummastelee aluehallintovirastojen ponnettomuutta uuden alkoholilain soveltamisen suhteen.

– Alkoholilaki tervetulleine päivityksineen ja uusine mahdollisuuksineen on ollut jo kohta neljä kuukautta voimassa, ja tuoreimpien mielipidetutkimusten mukaan suomalaiset ovat tyytyväisiä tehtyihin uudistuksiin. Silti lain käyttöönotto ei ole ollut kitkatonta. Monet ravintolat sekä pienpanimo- ja tapahtuma-alan yrittäjät ovat esittäneet kritiikkiä lain valvontaa harjoittavien AVI:en toiminnasta, Kopra kertoo.

Kopra muistuttaa, että alkoholilain muuttamisen yhtenä keskeisimpänä tavoitteena oli elinkeinojen sääntelyn ja byrokratian keventäminen ja ikävä kyllä niitä ei nyt epämääräisten ohjeiden takia olla saavuttamassa.

– Ei riitä, että käytännön soveltamisessa toteutuu lain kirjain, myös sen hengen on toteuduttava – ja henki on se, että tiukkaa regulaatiota on nyt merkittävästi vapautettu. Tiedossa on kuitenkin muun muassa, että AVI:en alaisten tarkastajien tulkinnat edellytyksistä, joilla pienpanimoiden käsityöläisoluita on mahdollista myydä ulos, ovat vaihdelleet. Lisäksi tapahtumissa suunnitellut aikeet uuden alkoholilain mahdollistamasta katsomoanniskelusta on jouduttu perumaan, kun AVI:sta ei ole löytynyt tähän sopivaa hakulomaketta. On myös tullut tietoon tapauksia, joissa ravintolayrittäjät eivät ole voineet hakea lupia juomien ulosmyyntiin ravintolasta, koska AVI ei ole pystynyt tai halunnut kertoa lupaan tarvittavaa menettelyä tai sen hintaa. Tämä on kerta kaikkiaan pöyristyttävää elinkeinotoiminnan jarruttamista, Kopra sanoo.

Kopran mukaan on erikoista, kuinka aiemmin erittäin virkaintoisina tiedetyt AVI:t ovat aiemmin olleet soveltamassa uusia sääntöjä ja määräyksiä, mutta nyt kun sääntelyä merkittävästi puretaan, syntyy vaikutelma, ettei uusiin säädöksiin olla perehdytty lainkaan etukäteen.

– Onko aluehallintovirastoissa johtamisongelma, kun ne eivät ole valmistautuneet lakien voimaantuloon? Eihän tämä uusi alkoholilaki mikään yllätys kai sentään ole ollut niille tai Valviralle, jonka ohjeistuksia AVI:t noudattavat. Nyt vahvasti vaikuttaa siltä, että tullaan tahdottomasti ja ponnettomasti jälkijunassa, Kopra kummastelee.