Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra haluaa maan hallituksen kiinnittävän huomiota suurten polttolaitosten (LCP) päästörajojen kiristymiseen EU:ssa ja erityisesti ko. direktiivin vaikutuksesta suomalaisiin voimalaitoksiin. Hän on tänään jättänyt aiheesta valtioneuvostolle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen.

Esitys päästörajojen edelleen kiristyksestä on Kopran mielestä arveluttava Suomen omavaraisuusasteen noston ja uusiutuvan energian käytön lisäämisen näkökulmasta.

Valmistelun yhteydessä on havaittu, että päätelmät tulisivat ehdotetussa muodossa kiristämään Suomessa puun ja turpeen päästörajoja sekä uusissa että olemassa olevissa voimalaitoksissa. Kivihiiltä käyttävä voimalaitos sen sijaan pääsisi vähemmillä rajoituksilla. Se on hallituksen energiapoliittiset linjaukset huomioiden kummallinen lopputulos, sanoo Kopra.

Kopra muistuttaa, että jo tämän vuoden alusta voimaan tulleen IE-direktiivin vaatimukset maksavat suomalaiselle teollisuudelle noin miljardi euroa. Suomessa on Euroopan puhtain ilma, mutta päästörajoja kiristettäisiin kaikkein kovimmin.

–          Lisäkustannukset olisivat pahimmassa tapauksessa jopa kolminkertaiset, koska se tarkoittaisi toteutuessaan merkittäviä laiteinvestointeja ja vaikuttaisi tulevaisuuden polttoainevalintoihin suomalaisissa voimalaitoksissa. Eikö suomalainen teollisuus ole jo tarpeeksi ahdingossa, kysyy Kopra.