Viime vuonna tehty vanhojen autojen romutuspalkkiokokeilu oli menestys, joka ylitti kaikki odotukset. Se osoittautui hyödylliseksi sekä ympäristön että autokaupan kasvun kannalta. Romutuspalkkioihin käytettiin kahdeksan miljoonaa euroa, mikä riitti uudistamaan autokantaa 8 000 auton verran.

Romutuspalkkiokokeilussa vähäpäästöisen uuden auton ostaja sai palkkion uuden auton hankinnan yhteydessä. Palkkio koostui valtion maksamasta 1 000 euron avustuksesta sekä autoliikkeen maksamasta 500 euron vapaaehtoisesta palkkiosta.

Romutuspalkkioihin kohdistetun määrärahan arvioidaan tulleen moninkertaisesti takaisin kasvaneen autokaupan vuoksi.

Romutuspalkkion kokonaisautoverotuotto oli noin 28,4 miljoonaa euroa. Verotulo kasvoi merkittävästi kokeilun ansiosta, sillä yli puolet romutuspalkkion avulla hankituista autoista oli sellaisia, joita ei olisi hankittu ilman palkkiota. Romutuspalkkiota hyödyntäneet olivat keskimääräistä uuden auton ostajaa nuorempia ja pienituloisempia.

On tärkeää, että romutuspalkkion avulla yhä useampi suomalainen on voinut hankkia uuden, turvallisemman ja ympäristöystävällisemmän auton.

Romutuspalkkiosta on tehtävä pysyvä käytäntö, jotta autokantamme uudistuminen nopeutuu. Tilastoinnin ja kokemusten perusteella toimintatapaa voidaan jalostaa. Tulevaisuudessa romutuspalkkiota voisi kehittää esimerkiksi hiilidioksidirajoja porrastaen ja jatkuvuutta vahvistaen.

Tarvitsemme käytännönläheisiä toimintatapoja liikenneturvallisuuden lisäämiseen, autokannan uudistamiseen ja ympäristönäkökulman parempaan huomioimiseen. Romutuspalkkion perusteet ovat myös sosiaalisesti kestävät.

Autoverotusta kokonaisuutena on kehitettävä siihen suuntaan, että auton oston yhteydessä kauppahinnasta perittävästä verosta luovutaan ja pienempää veroa maksettaisiin jatkossa vuosittain.