Tein 29.3.2016 allaolevan valtuustoaloitteen

VARUSKUNNAN UPSEERIKERHON JA SOTILASKODIN TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

 Lappeenranta on koko olemassaolonsa ajan ollut merkittävä varuskuntakaupunki. Monet maamme historiaan liittyvät kohtalon käänteet kulminoituvat Lappeenrantaan. Kaupungissa on käyty taisteluja, kaupunki on ollut pommitusten kohteena ja kaupunki on ollut ja on useiden Puolustusvoimien joukko-osastojen tukeutumisalue tai kotipaikka. Tällä hetkellä Puolustusvoimien suurin koulutusyksikkö, Maasotakoulu toimii Lappeenrannassa.

 Sotahistorian, joukko-osastojen ja niihin liittyvien museoiden, perinnekiltojen ja yhdistysten merkitys Lappeenrannan identiteetille on vahva ja kiistaton. Lappeenranta on ollut ratsuväen kaupunki 1800-luvulta alkaen.

 Kaupunkimme asema merkittävänä sotahistoriallisena keskuksena edellyttää, että täällä toimivilla organisaatioilla on mm. asianmukaiset tilat joista käsin toimintaa harjoitetaan. Koska joukko-osastoilla, perinneyhdistyksillä ja muilla maanpuolustukseen läheisesti liittyvillä organisaatiolla on Lappeenrannan kaupungin identiteetin ja julkikuvan kannalta olennainen merkitys, tulee kaupungin osaltaan varmistaa, että näillä toimijoilla on asianmukaiset ja hyvät tilat käytössä.

On mahdollista, että Senaatti-kiinteistöt luopuvat Lappeenrannan varuskunnassa sijaitsevien Upseerikerhon ja Sotilaskodin omistuksesta. Vastaavissa tilanteissa mm naapurikaupungeissamme on hankittu Upseerikerhot kaupungin omistukseen ja tarjottu niitä käyttöön erityyppisin ratkaisuin edelläkuvattua perinnettä ja toimintaa harjoittaville sekä edistäville yrityksille ja yhteisöille.

 Esitämme, että kaupunki tekee tarvittavat selvitykset ja ryhtyy tarvittaviin toimiin jotta Lappeenrannan Upseerikerho ja Sotilaskoti säilyvät jatkossa maanpuolustus- ja perinneyhteisöjen ynnä muiden vastaavien käytössä. Kaupunki tarvittaessa hankkii kiinteistöt omistukseensa ja tarjoaa niitä em. käyttöön. Kaupunki tekee selvityksen ja koordinoi sekä mahdollistaa, että Sotilaskotiin perustetaan tilat Lottamuseolle, Ratsuväkimuseolle ja/tai muille samankaltaisille toimijoille. Tarvittaessa em toimet tehtäkööt yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa.

 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Jukka Kopra