huhtikuu 2015

Verot vievät kilpailukyvyn

15.04.2015|Ajankohtaista, Vaalikampanja teemat, Vaalit 2015|

Suomen kilpailukyky on huono, ja yhtenä syynä tähän on esitetty maamme korkeaa palkkatasoa. Se ei pidä paikkaansa. Jos tarkastellaan yrityksen laskuttamaa hintaa, työntekijän palkkaa ja siihen liittyvien verojen ja työnantajamaksujen osuutta, voidaan todeta, että yhteiskunnan osuus on liian suuri ja työntekijän käteen jäävä osuus liian pieni. Esimerkkilaskelma kuvaa tilannetta: Jos yritys myy työntekijän työpanosta 100 eurolla, on sen arvonlisäverollinen hinta 124 euroa. Tästä summasta alv:n osuus on siis 24 prosenttia, työnantajamaksujen noin 20 ja ennakonpidätyksien noin 30 prosenttia, eli yhteensä 74 euroa. Palkansaaja maksaa kulutusveroja noin 10 prosenttia eli 13 euroa. Yhteiskunnallisiin maksuihin menee 87 euroa ja palkansaajan todellinen nettoansio [...]

Puolustusyhteistyö on pohjoismaiden oma asia

12.04.2015|Ajankohtaista, Vaalikampanja teemat, Vaalit 2015|

Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan puolustusministerit ja Islannin ulkoministeri allekirjoittivat viime viikolla sopimuksen ja julkilausuman maiden välisen puolustusyhteistyön kehittämisestä. Tarkoitus on järjestää yhteisiä sotaharjoituksia, harmonisoida materiaalituotantoa, jakaa tiedustelutietoa ja yhdistää voimia kyberpuolustuksessa. Toteutuessaan tällainen yhteistyö on erittäin kannattavaa ja edistää maamme puolustusta ilman että kustannukset olennaisesti nousevat. Kyky yhteisiin pohjoismaisiin sotilaallisiin operaatioihin nostaa hyökkäyskynnystä Suomeen, sillä mahdollisen maahantunkeutujan on huomioitava se mahdollisuus, että yhteistyökumppanit voivat tulla apuun vaikkei varsinaista sotilasliittoa ja sopimusta yhteisestä puolustuksesta olisikaan. Materiaalituotannon - esimerkiksi ampumatarvikkeiden - tuotannon koordinointi yhdessä ja tiedustelutiedon jakamisen edut ovat kiistattomat. Kun ampumatarvikkeita tuotetaan hajautetusti eri puolilla pohjoismaita ja niiden toimittamisesta on etukäteen [...]

Go to Top