huhtikuu 2015

Verot vievät kilpailukyvyn

15.04.2015|Ajankohtaista, Vaalikampanja teemat, Vaalit 2015|

Suomen kilpailukyky on huono, ja yhtenä syynä tähän on esitetty maamme korkeaa palkkatasoa. Se ei pidä paikkaansa. Jos tarkastellaan yrityksen laskuttamaa hintaa, työntekijän palkkaa ja siihen liittyvien verojen ja työnantajamaksujen osuutta, voidaan todeta, että yhteiskunnan osuus on liian suuri ja työntekijän käteen jäävä osuus liian pieni. Esimerkkilaskelma kuvaa tilannetta: Jos yritys myy työntekijän työpanosta 100 eurolla, on sen arvonlisäverollinen hinta 124 euroa. Tästä summasta alv:n osuus on siis 24 prosenttia, työnantajamaksujen noin 20 ja ennakonpidätyksien noin 30 prosenttia, eli yhteensä 74 euroa. Palkansaaja maksaa kulutusveroja noin 10 prosenttia eli 13 euroa. Yhteiskunnallisiin maksuihin menee 87 euroa ja palkansaajan todellinen nettoansio [...]

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

Yrittäjyysopein Suomi nousuun

28.02.2015|Ajankohtaista, Vaalikampanja teemat, Vaalit 2015|

Maamme menetetyn kilpailukyvyn palauttamiseksi tarvitaan konkreettisia toimia. Kadonnut kilpailukyky on suurin yksittäinen syy talouskriisiimme. Yksityisten yritysten ja liike-elämän kehitys on jumiutunut jäykkien rakenteiden ja liiallisen kustannustaakan puristukseen. Kuinka sitten päästään tästä pinteestä ja vapautetaan talous hyvinvointia lisäävään kasvuun? Kehittämällä seuraavia osa-alueita saadaan kilpailukykylukko purettua. Ne ovat linjassa Suomen Yrittäjien tavoiteohjelman kanssa. Työmarkkinoiden toimintatapaa on muutettava, eli tavat joilla työn tekemisestä Suomessa sovitaan on uudistettava. Paikallista sopimista tarvitaan lisää siten, että työehdoista voidaan sopia työpaikoilla. Julkisen sektorin menoja on pienennettävä. Nyt ne ovat lähes 60% bruttokansantuotteesta ja on saatava 40%:n tuntumaan, jotta talous kestäisi. Jäykkiä organisaatiorakenteita on purettava ja yksityistä sektoria [...]

marraskuu 2014

Kohti paikallista sopimista ja Viron veromallia

12.11.2014|Ajankohtaista, Vaalikampanja teemat|

Suomen talous kyntää syvää vakoa eikä käännettä ole näkyvissä vaikka moni sitä odottaa. Syytä onkin todeta heti kärkeen, ettei meitä mikään suhdannekäänne entisen ajan tyyliin pelastakaan sillä ongelmamme eivät johdu niistä vaan rakenteista. Muualla maailmalla on vuoden 2008 talouskriisin jälkeen ehditty jo nousta rajusti ja laskeakin, mutta meillä ei tapahdu mitään. Miksi? No ne rakenteet. Tarvitaan isoja ja useita rakenteellisia muutoksia. Paikallisen sopimisen lisääminen ja Viron veromallin soveltaminen ovat osa niistä rakenteellisista uudistuksista, jotka edesauttavat ongelman korjaamista. Paikallinen sopiminen on tärkeää jotta suomalaisten työmarkkinamme toimisivat joustavammin ja saataisiin aikaan kasvua ja uusia työpaikkoja. Yritykset ja toimialat ovat erilaisia. Samat ratkaisut [...]

Go to Top