Maamme menetetyn kilpailukyvyn palauttamiseksi tarvitaan konkreettisia toimia. Kadonnut kilpailukyky on suurin yksittäinen syy talouskriisiimme. Yksityisten yritysten ja liike-elämän kehitys on jumiutunut jäykkien rakenteiden ja liiallisen kustannustaakan puristukseen. Kuinka sitten päästään tästä pinteestä ja vapautetaan talous hyvinvointia lisäävään kasvuun?

Kehittämällä seuraavia osa-alueita saadaan kilpailukykylukko purettua. Ne ovat linjassa Suomen Yrittäjien tavoiteohjelman kanssa.

Työmarkkinoiden toimintatapaa on muutettava, eli tavat joilla työn tekemisestä Suomessa sovitaan on uudistettava. Paikallista sopimista tarvitaan lisää siten, että työehdoista voidaan sopia työpaikoilla.

Julkisen sektorin menoja on pienennettävä. Nyt ne ovat lähes 60% bruttokansantuotteesta ja on saatava 40%:n tuntumaan, jotta talous kestäisi. Jäykkiä organisaatiorakenteita on purettava ja yksityistä sektoria on hyödynnettävä enemmän palveluntuotannossa.

Lisäämällä verotuksen kannustavuutta siten, että investoinnit ja työn tekeminen lyö paremmin leiville vauhditetaan talouden kasvua ja saadaan lisää työpaikkoja. Myöhentämällä yritysten verotusta ja pienentämällä työn verotusta saadaan aikaan vaikutuksia, jotka kasvattavat kokonaisveromäärää.

Yksinyrittäjät on huomioitava paremmin yrityslainsäädännössä. Ongelmana on, että velvoitteet ja vaatimukset ovat samat oli kyseessä sitten yhden hengen tai tuhansien työntekijöiden yritys. Niiden hoitaminen vie ison siivun yrittäjän ajasta ja se on kaikki pois tuottavasta työnteosta. Yksinyrittäjien sosiaaliturvaa tulee parantaa mm. siten, että heilläkin on oikeus työttömyysturvaan samoin ehdoin kuin palkansaajilla mikäli työt loppuvat.

Viides linjaus on sääntelyn vähentäminen. Kasvua ja kehitystä hidastavasta sääntelystä on ollut julkisuudessa esimerkkejä pilvin pimein. Esimerkiksi maakuntakaavat voidaan ratkaista maakunnissa, niitä ei tarvitse seisottaa vuositolkulla ministeriöissäodottamassa päätöstä. Etukäteen tapahtuvan valvonnan sijaan tulee korostaa vastuuta.

On selvää, etteivät edelläkuvatut keinot ratkaise kaikkia ongelmiamme, mutta ne osaltaan purkavat lukkotilanteen jossa olemme. Yritysten liiketoiminnan kasvaessa syntyy uutta varallisuutta ja uusia työpaikkoja. Niiden tuomasta verotulosta kustannetaan yhteiskunnan palveluita. Siksi asia on meille kaikille tärkeä.