Minulta kysytään usein, mitä kaikkea kansanedustajan työhön kuuluu. Kysymys on hyvä, koska kaikki kansalaiset haluavat tietää miten heidän asioitaan hoidetaan. Varsinkin kun suurin osa kansanedustajan työstä tapahtuu julkisuuden ulkopuolella.

Saattaa syntyä kuva, että kansanedustaja ei tee juuri muuta kuin istuu täysistunnoissa  puhumassa, mutta todellisuudessa työ on suurimmaksi osaksi muuta.  Lähestyvien eduskuntavaalien kampanjat ovat käynnistymässä, jolloin mielenkiinto kansanedustajien tekemisiin ja ennen kaikkea tekemättä jättämisiin kasvaa.

Myös istuvan kansanedustajan kannalta on tärkeää voida kertoa ajamistaan asioista, jotta kansalaiset voivat arvioida työn tuloksia objektiivisesti. Saavutuksia arvioitaessa on hyvä pitää mielessä, että politiikka on joukkuepeliä oman ja muiden puolueiden kansanedustajien kanssa. Yksinään on melko mahdotonta saada aikaan merkittäviä tuloksia. Yhteistyökykyä pitää löytyä.

Kansanedustajan työ omalla kohdallani on koostunut mm. valiokunta- ja täysistuntotyöskentelystä, eduskunnan määräämistä luottamustehtävistä, niihin liittyvästä perehtymisestä ja suunnittelukokouksista, eduskuntaryhmän työskentelystä, sidosryhmätapaamisista, edunvalvontatyöstä ja esiintymisistä eri tyyppisissä tilaisuuksissa.

Kansanedustajan työn tehokkaan hoitamisen kannalta suhdeverkostot, niiden ylläpito sekä laajentaminen on erittäin tärkeää. Yritystaustaisena ihmisenä tämä on ollut minulle luontevaa.

Oma työviikkoni on rytmittynyt siten, että maanantaisin, jolloin eduskunta ei ole koolla, teen työtä vaalipiirissä. Maakuntahallituksen puheenjohtajan tehtävä vie aikaa ja sen lisäksi tapaan jatkuvasti eri sidosryhmien edustajia ja käyn puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa.

Tiistaista perjantaihin teen työtä Helsingissä. Työpäivän runko koostuu aamu- ja iltapäivävaliokuntien kokouksista ja täysistunnosta. Aloitan päivän yleensä kello 8 sähköpostien ym. läpikäynnillä. Valiokuntakokoukset kestävät yleensä iltapäivään. Niiden välissä on yleensä johonkin vireillä olevaan asiaan liittyviä muita valmistelevia kokouksia ja puheluita.

Täysistunto kestää yleensä monta tuntia. On tuloksellisempaa päättää etukäteen, mihin asioihin liittyen käyttää puheenvuoron kuin istua kuin tatti istunnossa. Täysistunnon kanssa samanaikaisesti olen monesti jossain muussa kokouksessa tai töissä työhuoneessani. Lukemista sekä ajatustyötä on paljon ja yleensä iltaisin kämpille mennessä uni tulee nopeasti silmään.

Perjantaina suunnistan kotiini Lappeenrantaan. Viikonloppuisin osallistun erilaisiin tilaisuuksiin, mutta yritän olla kotona perheen kanssa niin paljon kuin mahdollista. Koti ja perhe on hektiselle työlle tärkeä voimavara.

Nyt kun eduskuntakausi on päättymässä, laskin yhteen kauden aikaisia toimia ja listaan niitä alla. Toivottavasti nämä antavat osaltaan kuvaa siitä, millaisella intensiteetillä täällä työskennellään.

 

Pidettyjä puheenvuoroja täysistunnoissa 211 kpl

Tehtyjä valtiopäivätoimia 22 kpl

Valiokunta- ja ulkomaanmatkoja n. 25 kpl

Yritysvierailua ja sidosryhmätapaamisia vaalipiirissä n. 550 kpl

Puhetilaisuuksia kokoomusyhdistyksissä, muissa järjestöissä sekä kouluvierailuja n. 220 kpl

Eduskuntaryhmän ja valiokuntien vierailuja ja tapaamisia viikoittain

Vierasryhmiä vaalipiiristä, keskimäärin 2-3 ryhmää/kk

 

Eduskunnan määräämänä olen työskennellyt seuraavissa toimielimissä ja tehtävissä:

-Liikenne- ja viestintävaliokunta

-Maa- ja metsätalousvaliokunta

-Talousvaliokunta (vj)

-Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (vj)

-Perustuslakivaliokunta syksyyn -14 asti

-Suomen Pankin tilintarkastajat

-Sitran ja valtion vakuusrahaston tilintarkastajat

-Kansaneläkelaitoksen valtuutetut

-Pohjoismaiden Neuvosto, vj

 

Kansanedustajan työtä voi tehdä monin eri tavoin. Pääministeripuolueen edustajan toimenkuva poikkeaa merkittävästi opposition kansanedustajan toiminnasta.

Toivon, että saat tästä kuvan kansanedustajan työn luonteesta ja voit nyt luettuasi työstäni arvioida paremmin sen tuloksellisuutta tehdessäsi päätöstä tulevissa vaaleissa.