Pikakatsaus vaaliteemoihini ja politiikan teemoihini yleisesti on tässä. Tarkemmin voit perehtyä näkemyksiini mm. tämän sivuston tekstien avulla.

Hyvinvointi perustuu työntekoon ja yrittämiseen

Pitkän laman jälkeen Suomen talous kehittyy. Velanotto on saatu vähenemään, työn verotusta on laskettu ja normeja sekä sääntelyä on purettu. Tästä huolimatta meidän on edelleen noudatettava järkevää ja vastuullista talouspolitiikkaa. Syömävelkaa ei saa ottaa mutta investointeja voidaan rajatusti rahoittaa lainarahalla. Työ luo hyvinvointia ja Suomen kilpailukyvyn kehittämisen on oltava edelleen
tavoitteenamme.

Poliittisen päätöksenteon ja ratkaisujen tulee kannustaa yrittämistä ja yritysten kasvua. Talouskasvua ei tapahdu ellei yrityssektori kehity ja synnytä uusia työpaikkoja. Yritysten verotukseen liittyvien ratkaisujen tulee olla kannustavia siten, että investointi, rekrytointi ja liiketoiminnan kasvattaminen on paitsi järkevää myös houkuttelevaa. On tehtävä päätöksiä, jotka parantavat Suomen kilpailukykyä.

Pidetään Suomi maailman turvallisimpana maana

Suomi on maailman turvallisin maa, ja meidän on varmistettava että se on sitä myös tulevaisuudessa. Turvallisuus ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, kuten olemme saaneet huomata.
Päätöksenteossa on varmistettava, että Suomen maanpuolustus on tehokasta ja uskottavaa. Poliisille on turvattava riittävät resurssit huolehtia suomalaisten turvallisuudesta. Erityisesti Kaakkois-Suomen turvallisuuden erityispiirteet tulee huomioida nykyistä paremmin poliisin määrärahoissa. Rajan turvallisuus on kaikissa olosuhteissa varmistettava.

Huolehditaan perheistä, nuorista ja vanhuksista

Perheiden hyvinvointi on tärkeä yhteiskuntamme onnistumisen mittari. Suomessa on erilaisia perheitä, joilla kaikilla on koosta, asuinpaikasta ja toimeentulosta riippumatta oltava mahdollisuus voida hyvin. Oikeanlaista apua on oltava saatavilla silloin kun sitä tarvitaan. Lapsilla ja nuorilla on oltava turvalliset sekä hyväkuntoiset päiväkodit ja koulut. Syrjäytyminen on kasvava ongelma ja siihen on määrätietoisesti puututtava.

Ympäristön suojelu on meidän kaikkien asia

Suomessa on maailman puhtain luonto ja me suomalaiset olemme luontoa arvostava ja ympäristöystävällinen kansa. Kaakkois-Suomessa luonnon ainutlaatuisuus korostuu Saimaassa ja Suomenlahdessa – molemmat ovat korvaamattoman arvokkaita ja herkkiä ekosysteemejä, joiden varjelu on ensiarvoisen tärkeää. Suomalaisten on saatava tulevaisuudessakin käyttää kestävällä tavalla omia luonnonvarojaan talous- ja virkistyskäyttöön.

Ilmastonmuutos on vakava uhka ja meidän on toimittava sen estämiseksi. Järki on kuitenkin pidettävä kädessä ja varmistettava, että vaikutuskykymme ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisessa torjunnassa paranee, eikä ylilyöntejä pääse tapahtumaan.