Suomessa tulee nyt kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä huolehtimaan, että yritykset pysyvät pystyssä ja selviävät mahdollisimman terveinä pandemia-ajan yli. Sillä jos me annamme yritystemme kaatua, jälleenrakentaminen vie paljon enemmän aikaa. Jos ei ole yrityksiä ja yrittäjät ovat piipussa eivätkä jaksa enää tehdä, ei maa nouse pandemian jälkeen kovinkaan helpolla. Tämä kannattaa kaikkien pitää mielessä.

Viime keväänä hallitus vetosi työmarkkinajärjestöihin, jotta esimerkiksi yllättävän koronatilanteen takia työnantaja voi lomauttaa pika-aikataululla henkilöstöä. Niissä olosuhteissa tämä varmastikin oli paras toimintatapa. Se oli kaikin puolin vastuullista niin työntekijöiden kuin työnantajienkin kannalta. niissä olosuhteissa. Nyt olemme saman kaltaisessa tilanteessa, mutta hallituksen toimintamalli ei ole sama. On pakko kysyä, miksei samanlaista pikalomautuksen mahdollistavaa mallia ole nyt tehty? Ravintolayrittäjät ovat todella ahtaalla jo vuoden kestäneen korona aiheuttaman erityistilanteen vuoksi ja monella on rahat yksinkertaisesti loppu. On väärin vaatia näitä yrityksiä maksamaan lomautusajan palkka omalla kustannuksellaan, jos ravintolat ovat kiinni eikä töitä oikeasti tehdä. Kyllä, työntekijät ovat sopimusten mukaisesti palkkansa ansainneet, ja heistä on pidettävä huoli, mutta on väärin, jos yrittäjä jää nyt tämän hallituksen ratkaisun seurauksena maksajan rooliin. Onko hallitus ollut tässä asiassa aktiivinen?

On selvää, että tässä tilanteessa ravintoloille on korvattava sulkemisesta aiheutunut haitta. Vastalauseen lausumaehdotuksen mukaisesti tulee luoda yksinkertainen malli, jolla voidaan maksaa korvaukset ravintoloille nopeasti. Pitää huomioida se, että hallitus on toimillaan ajanut ravintolayritykset katastrofaaliseen tilanteeseen. On käytettävä kaikki keinot, joilla annetaan ravintoloille uusia mahdollisuuksia. Siksi arvonlisäveron laskeminen kymmenellä prosenttiyksiköllä olisi erittäin tarpeellinen ja tervetullut toimi.

Ihmettelen suuresti hallituksen nihkeyttä sallia ravintoloille alkoholin ulosmyyntioikeus nykyistä väkevämpien juomien osalta. Tarkoitan tällä nyt alle 20-tilavuusprosentin juomia. Nihkeys on outoa, semminkin kuin jotkut hallituspuolueet ja moni hallituspuolueen edustaja on tällaista luvannut ja tukenut. Vihreät ovat puhuneet ulosmyyntioikeuden puolesta. Miksi sitä ei ole vieläkään saatu valmiiksi? Ravintoloiden ulosmyyntioikeutta tulee laajentaa nykyisestä siten, että väkevienki viinien ja sen kaltaisten juomien ulosmyynti sallitaan.

Niin ikään tulee kantaa huoli sellaisista ravintoloista, joita ei varsinaisesti suljeta, mutta jotka ovat tosiasiallisesti menettäneet asiakkaansa etätöistä ja muista rajoituksista johtuen. Esimerkkinä voi mainita yliopistojen ravintolat, jotka ovat tyhjän päällä ja niille tulisi hallituksen toimin korvata rajoitusten aiheuttamat vaikeudet.

Jos maamme hallitus olisi sallivampi ja antaisi uusien toimintamahdollisuuksien syntyä, maamme ravintolayritykset ja itse asiassa muutkin yritykset kestäisivät paremmin koronan haittoja. Jos nyt viisaasti toteutettaisiin ne monissa eri selvityksissä ja raporteissa analysoidyt ja ehdotetut yritysten kilpailukykyä edistävät toimet, maamme toipuminen koronapandemiasta tapahtuisi myöskin vähemmin vaurioin. Sitä ihmettelen, että miksi hallitus kuvittelee, että kaikki on tehtävä kuristamalla yrittäjät lähes henkihieveriin, kun muitakin toimintavaihtehtoja on olemassa.

Näiden tuki-instrumenttien soveltamisen on katettava ravitsemistoimialan erilaiset toimijat tasapuolisella tavalla. Alan liikkeiden ja tilojen erilaiset riskiprofiilit virustartujen leviämisen suhteen on huomioitava rajoituksissa paremmin. Jatkossa sulkemisia tulee voida rajata tarkemminkin kuin vain maakuntatasolla.