Saimaan troolikalastus erityisen huomion kohteena maa- ja metsätalousvaliokunnassa

 

Kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Jukka Kopra (kok) pitää tänään valmistunutta maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöä kalastuslaista kohtuullisena. Kopran mukaan esityksen kaksi suurinta kipukohtaa ovat Ely-keskuksille kaavailtava oikeus tietyissä tilanteissa myöntää troolauslupia ohi osakaskuntien tahdon sekä venekuntakohtainen verkkomäärän rajoitus kahdeksaan.

 

-Ely-keskusten mahdollisuus myöntää troolauslupia ohi osakaskuntien tahdon on aiheesta aiheuttanut vastarintaa. Mietintöön saatiin Saimaata koskeva velvollisuus troolauslupien myöntämisen pelisääntöjen selvittämiseksi, sanoo Kopra.

-Saimaalle mahtuvat sekä harrastajat että ammattikalastajat. Toivon, että tämän kirjauksen myötä oikeudenmukaisuus voittaa, toteaa Kopra.

 

Kopran mielestä verkkomäärän rajoittaminen kahdeksaan on turha.

-Kala ei lopu järvistä verkoilla kalastamalla. Yksi trooli vastaa helposti viittäsataa verkkoa. En ole tyytyväinen esityksessä olevaan verkkomäärärajoitukseen, sanoo Kopra.

Kopran mukaan mahdolliset rajoitukset verkkojen lukumäärään tai silmäkokoon voitaisiin tehdä kalatalousalueiden toimesta.

-Tällainen rajaus lakiin kirjattuna on yliampuva, eikä ota lainkaan huomioon paikallisia olosuhteita ja sitä, mikä on kunkin alueen kalakannalle parasta, linjaa Kopra.

Kalatalousalue voi hakea muutosta verkkomäärärajoitukseen Ely-keskukselta, eli on mahdollista, että useammallakin verkolla voi jatkossakin kalastaa.

-Uskon, että näitä lupia tullaan hakemaan runsaasti ja nähtäväksi jää, millä tavoin ely-keskukset ruuhkasta selviävät, Kopra sanoo.

 

-Kun ministeriö huomioi valiokunnan mietinnön pieteetillä, voin lakiesityksen hyväksyä, sanoo Kopra.

 

Uusi kalastuslaki on eduskunnan täysistuntokäsittelyssä ensi viikolla.