Eduskunta on käsitellyt hallituksen esitystä kalastuslaiksi. Esityksessä on hyviä ja ei niin hyviä piirteitä.

Kaksi suurinta kipukohtaa ovat Ely-keskuksille kaavailtava oikeus tietyissä tilanteissa myöntää ammattikalastuslupia ohi osakaskuntien tahdon sekä venekuntakohtainen verkkomäärän rajoitus kahdeksaan. Ensinmainittu on syystäkin aiheuttanut huolta osakaskunnissa.

Erityisesti eteläisellä Saimaalla asialla on merkitystä ja riitojakin on jo ollut. Lakiesityksen ”pakkoluvitusta” ohjaavat pykälät olisi tullut poistaa kokonaan tai määritellä asia siten, että päätösvalta lupien myöntämisestä on kalatalousalueella. Näin asia olisi ratkaistu läheisyysperiaatteen mukaisesti siellä, missä päätös vaikuttaa ja missä asia tunnetaan parhaiten.

Koska tätä kohtaa ei lakiesityksestä pois saatu, on mielestäni hyvä, että maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön saatiin kirjaus Saimaata koskevasta erityisvelvoitteesta selvittää pilotointihankkeen ynnä muiden keinojen kautta reilut pelisäännöt ammattikalastuslupien myöntämiseksi tilanteissa, joissa osakaskunta ei lupaa katso voivansa myöntää.

Saimaalle mahtuvat sekä harrastajat että ammattikalastajat. Selvityksen myötä vesille tulee saada oikeudenmukainen käytäntö, jossa ei poljeta kenenkään oikeuksia.

Verkkomäärän rajoittaminen kahdeksaan on ankara ja määräyksen noudattamisen valvominen on vaikeaa. Tällainen rajaus lakiin kirjattuna on yliampuva eikä ota riittävästi huomioon paikallisia olosuhteita tai sitä, mikä on kunkin alueen kalakannalle parasta.

Rajaus on venekuntakohtainen, eli jos esimerkiksi viiden hengen porukka menee kerran vuodessa viikonlopuksi kalaan tarkoituksenaan kalastaa ja säilöä talven kalat omiksi tarpeikseen, saisivat he käyttää vain kahdeksaa verkkoa.

Päätökset verkkojen lukumäärästä tai silmäkoosta tulisi voida tehdä vesistökohtaisesti kalatalousalueen toimesta, missä, edelleen, on paras asiantuntemus paikallisista olosuhteista. Jossain rajaus voi olla tarpeen ja jossain muualla kalastusta pitää lisätä kalakantojen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Kalatalousalue voi hakea muutosta verkkomäärärajoitukseen Ely-keskukselta, eli on mahdollista, että useammallakin verkolla voi jatkossakin kalastaa.