Arvoisa puhemies! Palatakseni vähän yleisemmälle tasolle: kaikesta tästä keskustelusta huolimatta tämä aluehallintouudistus on mielestäni hyvä asia, ollaan hyvään suuntaan menty.

Pari huomiota kuitenkin tähän liittyen. Eli jos tulevia valtion säästöjä pohdittaessa joudutaan sopeuttamaan ja organisaatiorakennetta miettimään, niin toivoisin, ettei alueellista organisaatiota supisteta, niin kuin täällä muutkin ovat huolta kantaneet, eli mahdollisia säästöjä ei tule tehdä keskittämällä, vaan hajautusta pitäisi jatkaa. Erityisesti tämä ely-keskusten paikallinen yritysasiantuntemus on olennaisen tärkeää elinkeinotoiminnan ja yrittäjyyden kehittämisen kannalta – varsinkin näinä aikoina, kun jokainen uusi yritys on meille tärkeä.

Edelleen näistä valtakunnallisista ympäristötavoitteista. Näitähän meillä on, ja näistä varmasti johtuu se, että Y-osaston eli ympäristöhallinnon toiminta on varsin ministeriövetoista. On syntynyt tilanne, että paikallista ääntä ja asiantuntemusta ei varmaankaan huomioida tarpeeksi vaan toimintaa johdetaan tosi keskusjohtoisesti, koskee esimerkiksi kaavoitusta Kaakkois-Suomessa. Valtakunnalliset tavoitteet ovat toki tärkeitä, mutta toivoisin, olisiko jotain tehtävissä ympäristöhallinnon suhteen silleen, että paikallinen ääni kuuluisi paremmin.

Jukka Kopra, Eduskunta, 5.3.2013. Vastauspuheenvuoro.
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutuksesta
Lähetekeskustelu

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_18_2013_vp_1_63_63_p.shtml