syyskuu 2014

Sakon muuntorangaistus palautettava

12.09.2014|News|

Suomessa oli ennen laki muuntorangaistuksesta, joka määräsi sakkoja saaneet suorittamaan rangaistuksensa vankilassa mikäli he eivät sakkoja suostu maksamaan. Tästä luovuttiin muutama vuosi sitten peläten, että näpistelijöistä tulee vankilassa oikeita rikollisia. Niinikään kuviteltiin, että syntyy säästöä kun rötöstelijät eivät istu vankilassa. On osoittautunut, että tämä on ollut virheellinen ratkaisu ja esimerkiksi näpistysten määrä on lisääntynyt. Poliisin kannalta on turhauttavaa ottaa kiinni näpistelijöitä, jotka antavat piut paut saamilleen sakoille ja jatkavat hämäräpuuhiaan vailla pelkoa todellisesta rangaistuksesta. Parannusta tähän on luvassa, sillä oikeusministeriössä on valmisteilla lakiesitys sakon muuntorangaistuksen palauttamisesta. Esitys tulee eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä ja pidän sitä kannatettavana. Sakon muuntorangaistuksen palauttaminen antaa oikeanlaisen [...]

kesäkuu 2014

Palkansaajien ostovoima paranee

23.06.2014|News|

Vastikään päättyneissä minihallitusneuvotteluissa sovittiin lukuisten muiden asioiden ohella tuloverotuksen keventämisestä. Uuteen hallitusohjelmaan kirjattiin, että ansiotuloverotukseen tehdään täysimääräinen ansiotaso- ja inflaatiotarkistus kolmeen alimpaan tuloluokkaan vuonna 2015. Tämä inflaatiotarkistus keventää palkansaajien verotusta, lisää työnteon kannustavuutta ja vahvistaa ostovoimaa. Pidän tätä kirjausta erittäin myönteisenä palkansaajien kannalta. Maamme kokonaisveroaste on edelleen kasvanut ja on nyt Euroopan korkeimpia. Erityisesti työn ja yrittämisen verotus on liian kireää. Hallitusneuvotteluissa sovittu linjaus on sikäli merkittävä, että sillä pyritään varmistamaan, ettei palkansaajien verotus kiristy ensi vuonna. Työn tekemisen on oltava aina kannattavaa ja eikä kiristyvä verotus saa johtaa tilanteeseen, ettei töitä kannata tehdä. Tehty päätös vauhdittaa kotimaista kulutusta ja [...]

Nettiäänestyksen käyttöönotossa edettävä rauhallisesti

11.06.2014|News|

Oikeusministeriön nettiäänestystyöryhmän parlamentaarisen seurantaryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Jukka Kopra (kok) on tyytyväinen työryhmän esittämään maltilliseen etenemiseen. Työryhmä on päätynyt esittämään, että nettiäänestystä kokeillaan kunnallisissa neuvoa antavissa kansanäänestyksissä. Alunperin nettiäänestystä oli tarkoitus käyttää 2018 presidentinvaaleissa. - Hyvä, että otetaan aikalisä. Ratkaistavat ongelmat liittyvät mm. toimittajiin ja sähköiseen tunnistautumiseen. Maailmalta ei myöskään löydy sellaista ratkaisua, jonka pohjalta voisi suoraan toteuttaa meille sopivan järjestelmän, Kopra sanoo. - Vaalien luotettavuus on pyhä asia ja se, ettei valtiolla ole keinoa sähköisesti tunnistaa kansalaisiaan estää nettiäänestyksen tällä hetkellä varsinaisissa vaaleissa, Kopra sanoo. Sähköinen henkilökortti ei ole lyönyt läpi ja nyt selvitellään uusia keinoja toteuttaa asia. Meillä ei [...]

VR Transpointin roolista kuljetuselinkeinon vääristäjänä

10.06.2014|News|

Kirjallinen kysymys Eduskunnan puhemiehelle Kotimainen kuljetuselinkeino on jo pitkään kärsinyt taantumasta johtuvista vaikeuksista sekä lukuisista ja jatkuvista toimintaedellytysten heikennyksistä. Venäjän liikenne on siirtynyt lähes kokonaan ulkomaisille toimijoille, eikä itänaapuriin suuntautuvassa liikenteessä tällä hetkellä ole juuri kannattavuuden edellytyksiä. Polttoaineen hinta nousee jatkuvasti, eikä sitä kompensoida kuljetusyrittäjille mitenkään. Myös nykyiset kuljettajien koulutusvaatimukset lisäävät yksityisten yritysten kustannuksia sekä aiheuttavat pulaa pätevyysvaatimukset täyttävistä kuljettajista. Suomalainen kuljetusala on monien muiden syiden lisäksi ahdingossa myös siksi, että valtionyhtiö VR Transpoint aiheuttaa epätervettä kilpailua räikeällä alihinnoittelulla sekä käyttämällä halvempaa venäläistä kalustoa ja henkilökuntaa, johon eivät päde samat vaatimukset kuin suomalaisiin. Tämä on sekä epäoikeudenmukaista että vastoin kotimaista [...]

Poliisivirkojen puute Joutsenon vastaanottokeskuksen uuden säilöönottoyksikön rakentamisen johdosta

04.06.2014|News|

Kirjallinen kysymys Eduskunnan puhemiehelle Valtion 2014 talousarviossa sisäministeriön hallinnonalaan hyväksyttiin 1,3 miljoonan euron lisämääräraha Joutsenon vastaanottokeskukseen remontoitavan uuden säilöönottoyksikön käyttö- ja ylläpitokustannuksia varten. Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteyteen rakennetaan uusi 30-paikkainen säilöönottoyksikkö, sillä nykyinen säilöönottokapasiteetti ei ole ollut riittävä tarpeeseen nähden. Kapasiteetin riittämättömyys on hidastanut ulkomaalaislain nojalla maasta poistettavien käännyttämis- ja karkottamispäätösten toimeenpanoa. Viimeistään syksyllä säilöönottoyksikön valmistuttua edellä mainittuun epäkohtaan on siis onneksi odotettavissa helpotusta. Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteyteen rakennettava säilöönottoyksikkö tuo alueelle myös uusia vakituisia työpaikkoja 20-25, joista suurin osa on ohjaajia ja turvallisuusvalvojia. Huolta kuitenkin aiheuttaa se, että uuden säilöönottoyksikön myötä lisääntyvät Kaakkois-Suomen poliisinkin tehtävät. Poliisilaitoksen ulkomaalaisryhmän tehtävänä on ulkomaalaistutkinta ja [...]

toukokuu 2014

Myös ay-liikkeen osallistuttava säästötalkoisiin

12.05.2014|News|

Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra vaatii ammattiyhdistysliikkeeltä valmiutta osallistua talkoisiin Suomen talouden vahvistamiseksi. Kopra on valmis poistamaan ay-liikkeen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden, mikäli lisätoimia talouden tasapainottamiseksi tarvitaan. - Kehysriihessä tehtiin merkittäviä sopeutuspäätöksiä, jotta Suomen julkinen talous saataisiin kuntoon. Näihin taloustalkoisiin osallistuvat kaikki suomalaiset. Kun talouskuuri koskettaa kaikkia suomalaisia, niin on perusteltua odottaa, että myös ay-liike on valmis ottamaan osaa näihin taloustalkoisiin. Valtiolta jää vuosittain 75 miljoonaa euroa saamatta ay-jäsenmaksuvähennyksen vuoksi. Kopran mukaan on ongelmallista, että osa verovähennyksistä on jätetty kokonaan tehtyjen säästötoimien ulkopuolelle. - Verovähennykset jättävät edelleen ison lommon valtion kanssaan. Näitä kaikkia vähennysoikeuksia on tarkasteltava jatkossa hyvin kriittisesti, koska säästöjä on jo jouduttu [...]

Poliisin resurssien kohdentamisesta Kaakkois-Suomeen

08.05.2014|News|

Kirjallinen kysymys Eduskunnan puhemiehelle Valtiontalouden säästökuuri ja samaan aikaan meneillään oleva laaja poliisin hallintorakenneuudistus aiheuttavat monenlaisia haasteita poliisin tehtävien hoitamiseen. Toisaalta budjettileikkaukset tarkoittavat henkilötyövuosien vähennyksiä kaikilla poliisilaitoksilla ympäri Suomen ja sama työmäärä on hoidettava pienemmällä väellä. Se tarkoittaa tinkimistä muun muassa perustutkinnasta, sillä toiminnan painopisteistä kuten kenttätyöstä ei voida tinkiä. Suurin hankaluus lienee kuitenkin siinä, etteivät poliisilaitokset pysty itsenäisesti päättämään, miten niukkoja resursseja olisi tarkoituksenmukaisinta kohdentaa, ja että alueellisesti poliisin resursseja jaetaan väkimäärän mukaan. Tämä vääristää poliisiresurssien tarvetta erityisesti Kaakkois-Suomessa, jossa olosuhteet itärajan läheisyydessä sekä poliisin työtehtävät eroavat täysin verrattuna vaikkapa Länsi-Suomeen. Rajaliikenne on Kaakkois-Suomen alueella vilkasta. Lisäksi kielelliset haasteet [...]

maaliskuu 2014

Suvivirsi kaikukoon kevätjuhlissa

25.03.2014|News|

- Jälleen kerran pieni vähemmistö pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon kansan enemmistöä vastaan, sanoo Kopra. Kopra sanoo, että suvivirsi on osa koulujen kevätjuhlatraditiota ja sen uskonnollinen merkitys on aikaa sitten poistunut. Kopran mielestä suvivirttä tulee voida laulaa kouluissa jatkossakin. - Jokaisella olkoon vapaus harjoittaa uskontoaan tai olla harjoittamatta sitä, sanoo Kopra. Jukka Kopra, kansanedustaja, Kokoomus.

Uussuomettuminen nostaa päätään

20.03.2014|News|

Kansanedustaja Reijo Tossavainen vaati kirjoituksessaan (Lpr Uutiset 19.3.) Suomea jättäytymään pois EU:n yhteislinjasta Venäjän pakotteiden suhteen. Enpä muista, milloin viimeksi olen näin suomettunutta ja kyyristelevää lausuntoa lukenut. Suomi on EU:n jäsen ja toteuttaa yhteistä ulkopolitiikkaa EU:n kanssa. Nimenomaan nyt on tärkeätä toimia yhtenäisenä joukkueena ja osoittaa, ettei Eurooppa hyväksy Venäjän toimintaa. Ilmeisesti Tossavainen toivoo, että voisimme olla hissunkissun ottamatta kantaa Venäjän öykkäröintiin Ukrainassa ja Krimillä? Kaikki jatkuisi niinkuin ennenkin? Alivaltiosihteerin sanoin, pannaan silmät kiinni ja katsotaan mitä tapahtuu? Ei kiitos. Venäjä rikkoo toimillaan kansainvälistä oikeutta ja oikeuskäsitystä. Ihmiset Ukrainassa ovat väkivallan uhan alla. Kaupankäynti on tärkeä asia, mutta ihmisyys ei [...]

Pari sanaa Natosta

15.03.2014|News|

Viime päivinä meilläkin on taas alettu käydä keskustelua Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Monen mielestä juuri nyt asiasta ei saisi keskustella. Milloinkahan se oikea aika sitten olisi? Silmiinpistävää keskustelussa ja niissä yhteydenotoissa joita olen saanut on, että käsitykset Naton jäsenyydestä ja sen merkityksestä ja vaikutuksesta Suomelle ovat monesti vanhentuneita tai vailla todellisuuspohjaa. Kylmän sodan aikainen disinformaatio on mielissä edelleen. Yritän oikaista muutamia minun tietooni tulleita väärinkäsityksiä Natosta. Myönnettäköön, että olen useasti todennut julkisestikin, että Nato-jäsenyys olisi Suomen puolustamisen kannalta esillä olleista vakavasti otettavista vaihtoehdoista paras, mutta asiaa ei pidä ehdoin tahdoin ajaa eteenpäin ilman kansan hyväksyntää. Juupas-eipäs -väittelyn sijaan avoin, asiapitoinen ja [...]

Go to Top