Kirjallinen kysymys

Eduskunnan puhemiehelle

Valtiontalouden säästökuuri ja samaan aikaan meneillään oleva laaja poliisin hallintorakenneuudistus aiheuttavat monenlaisia haasteita poliisin tehtävien hoitamiseen. Toisaalta budjettileikkaukset tarkoittavat henkilötyövuosien vähennyksiä kaikilla poliisilaitoksilla ympäri Suomen ja sama työmäärä on hoidettava pienemmällä väellä. Se tarkoittaa tinkimistä muun muassa perustutkinnasta, sillä toiminnan painopisteistä kuten kenttätyöstä ei voida tinkiä.

Suurin hankaluus lienee kuitenkin siinä, etteivät poliisilaitokset pysty itsenäisesti päättämään, miten niukkoja resursseja olisi tarkoituksenmukaisinta kohdentaa, ja että alueellisesti poliisin resursseja jaetaan väkimäärän mukaan. Tämä vääristää poliisiresurssien tarvetta erityisesti Kaakkois-Suomessa, jossa olosuhteet itärajan läheisyydessä sekä poliisin työtehtävät eroavat täysin verrattuna vaikkapa Länsi-Suomeen.

Rajaliikenne on Kaakkois-Suomen alueella vilkasta. Lisäksi kielelliset haasteet sekä monet ulkomaalaisiin liittyvät prosessit vievät enemmin aikaa, jopa nelinkertaisesti suomalaiseen asiakkaaseen verrattuna. Siksi onkin selvää, että poliisin resurssitarve on Kaakkois-Suomessa huomattavasti suurempi kuin monella muulla alueella.

Ongelman ratkaisuun ei välttämättä tarvita lisää rahaa, vaan resurssien kohdentamista niille alueille, joissa tarve on huomattavasti akuutimpi ja suurempi kuin jossain toisaalla. Rajavartiolaitos hyvänä esimerkkinä tästä on kohdentanut henkilöstöään esimerkiksi pohjoisen hiljaisemmilta alueilta juuri Kaakon raja-asemille ja tämä on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Samaan, joustavampaan ja kansalaisia paremmin palvelevaan resurssien kohdentamiseen olisi myös poliisin syytä siirtyä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin pikaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä ohjeistaakseen poliisihallintoa kohdentamaan poliisin resursseja tarkoituksenmukaisemmin kriteerein sinne missä tarve on suurin, kuten Kaakkois-Suomeen?

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2014

Jukka Kopra /kok