Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra vaatii ammattiyhdistysliikkeeltä valmiutta osallistua talkoisiin Suomen talouden vahvistamiseksi. Kopra on valmis poistamaan ay-liikkeen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden, mikäli lisätoimia talouden tasapainottamiseksi tarvitaan.

– Kehysriihessä tehtiin merkittäviä sopeutuspäätöksiä, jotta Suomen julkinen talous saataisiin kuntoon. Näihin taloustalkoisiin osallistuvat kaikki suomalaiset. Kun talouskuuri koskettaa kaikkia suomalaisia, niin on perusteltua odottaa, että myös ay-liike on valmis ottamaan osaa näihin taloustalkoisiin.

Valtiolta jää vuosittain 75 miljoonaa euroa saamatta ay-jäsenmaksuvähennyksen vuoksi. Kopran mukaan on ongelmallista, että osa verovähennyksistä on jätetty kokonaan tehtyjen säästötoimien ulkopuolelle.

– Verovähennykset jättävät edelleen ison lommon valtion kanssaan. Näitä kaikkia vähennysoikeuksia on tarkasteltava jatkossa hyvin kriittisesti, koska säästöjä on jo jouduttu tekemään palveluihin, etuisuuksiin ja esimerkiksi tiemäärärahoihin.

Kopra pitää erikoisena, että verovähennysoikeudella tuetaan osan yhdistysten toimintaa valtion varoin.

– Suomessa kaikilla suomalaisilla on oikeus kuulua tai olla kuulumatta yhdistyksiin oman harkintansa mukaisesti. Yhdistysten toimintaa ei ole perusteltua tukea jäsenmaksujen verovähennysoikeudella, etenkin, kun oikeus vähennykseen koskee vain osaa yhdistyksistä. Sääntöjen on oltava samat kaikille.