Kirjallinen kysymys

Eduskunnan puhemiehelle

Valtion 2014 talousarviossa sisäministeriön hallinnonalaan hyväksyttiin 1,3 miljoonan euron lisämääräraha Joutsenon vastaanottokeskukseen remontoitavan uuden säilöönottoyksikön käyttö- ja ylläpitokustannuksia varten. Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteyteen rakennetaan uusi 30-paikkainen säilöönottoyksikkö, sillä nykyinen säilöönottokapasiteetti ei ole ollut riittävä tarpeeseen nähden. Kapasiteetin riittämättömyys on hidastanut ulkomaalaislain nojalla maasta poistettavien käännyttämis- ja karkottamispäätösten toimeenpanoa. Viimeistään syksyllä säilöönottoyksikön valmistuttua edellä mainittuun epäkohtaan on siis onneksi odotettavissa helpotusta.

Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteyteen rakennettava säilöönottoyksikkö tuo alueelle myös uusia vakituisia työpaikkoja 20-25, joista suurin osa on ohjaajia ja turvallisuusvalvojia. Huolta kuitenkin aiheuttaa se, että uuden säilöönottoyksikön myötä lisääntyvät Kaakkois-Suomen poliisinkin tehtävät. Poliisilaitoksen ulkomaalaisryhmän tehtävänä on ulkomaalaistutkinta ja -valvonta sekä turvapaikkatutkinta. Poliisin jo ennestään äärimmäisen niukkoihin resursseihin Kaakkois-Suomessa ei kuitenkaan ole osoitettu sen enempää lisämäärärahoja kuin henkilöresurssien siirtämistäkään kotimaan muilta, vähemmän kriittisiltä alueilta. Joidenkin arvioiden mukaan lisäresurssin tarve uuden yksikön ja lisääntyvien tehtävien johdosta olisi noin yksitoista henkilötyövuotta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin pikaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä turvatakseen Kaakkois-Suomen poliisin resurssit Joutsenen vastaanottokeskuksen yhteyteen rakennettavan uuden säilöönottoyksikön rakentamisen johdosta?

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2014

Jukka Kopra /kok