Kirjallinen kysymys

Eduskunnan puhemiehelle

Kotimainen kuljetuselinkeino on jo pitkään kärsinyt taantumasta johtuvista vaikeuksista sekä lukuisista ja jatkuvista toimintaedellytysten heikennyksistä. Venäjän liikenne on siirtynyt lähes kokonaan ulkomaisille toimijoille, eikä itänaapuriin suuntautuvassa liikenteessä tällä hetkellä ole juuri kannattavuuden edellytyksiä.

Polttoaineen hinta nousee jatkuvasti, eikä sitä kompensoida kuljetusyrittäjille mitenkään. Myös nykyiset kuljettajien koulutusvaatimukset lisäävät yksityisten yritysten kustannuksia sekä aiheuttavat pulaa pätevyysvaatimukset täyttävistä kuljettajista.

Suomalainen kuljetusala on monien muiden syiden lisäksi ahdingossa myös siksi, että valtionyhtiö VR Transpoint aiheuttaa epätervettä kilpailua räikeällä alihinnoittelulla sekä käyttämällä halvempaa venäläistä kalustoa ja henkilökuntaa, johon eivät päde samat vaatimukset kuin suomalaisiin. Tämä on sekä epäoikeudenmukaista että vastoin kotimaista työllisyyttä ja verotuloja kasvattavaa toimintaa, jota valtion nykyisessä taloudellisessa tilanteessa pitäisi kuitenkin harjoittaa enemmän kuin koskaan.

Tietooni on useammalta taholta tullut viesti, että VR Transpoint maksaa suomalaisille alihankkijoilleen kuljetuksista räikeää alihintaa, joka ei vastaa todellisia kustannuksia lainkaan. Sanomattakin on selvää, etteivät pienyritykset tällaista pidemmän päälle kestä. VR Transpointin alihinnoittelu tarkoittaa myös sitä, että monelta kotimaiselta kuljetusyritykseltä viedään elinkeino, jolla on saatettu elää jopa vuosikymmeniä. Kaluston myyminen, henkilökunnan irtisanominen ja konkurssit ovat tätä päivää. Ei voi kuitenkaan olla maamme edun mukaista, että valtionyhtiön toiminnan johdosta koko kotimaisen kuljetuselinkeinon tulevaisuus on vaakalaudalla. Joku arvo suomalaisella työllä ja luotettavalla ammattitaidolla on myös logistiikan alalla oltava.

Nykyinen tilanne vaatii korjaamista. Jos valtionyhtiö toimii mukana yksityisillä markkinoilla, on hinnoittelu nostettava aidosti kustannuksia vastaavaksi. Oikeudenmukaista olisi myös se, että muiden maiden kuljettajiin sekä kalustoon pätevät samat ehdot ja vaatimukset kuin suomalaisille koskien niin työaikoja, palkkausta, koulutusta kuin kalustolle asetettuja mittoja.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin pikaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä puolustaakseen suomalaista työtä logistiikassa ja poistaakseen VR Transpointista johtuvan epäterveen kilpailun kotimaisen kuljetuselinkeinon alalla?

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2014
Jukka Kopra /kok