Vastikään päättyneissä minihallitusneuvotteluissa sovittiin lukuisten muiden asioiden ohella tuloverotuksen keventämisestä. Uuteen hallitusohjelmaan kirjattiin, että ansiotuloverotukseen tehdään täysimääräinen ansiotaso- ja inflaatiotarkistus kolmeen alimpaan tuloluokkaan vuonna 2015.

Tämä inflaatiotarkistus keventää palkansaajien verotusta, lisää työnteon kannustavuutta ja vahvistaa ostovoimaa. Pidän tätä kirjausta erittäin myönteisenä palkansaajien kannalta.

Maamme kokonaisveroaste on edelleen kasvanut ja on nyt Euroopan korkeimpia. Erityisesti työn ja yrittämisen verotus on liian kireää. Hallitusneuvotteluissa sovittu linjaus on sikäli merkittävä, että sillä pyritään varmistamaan, ettei palkansaajien verotus kiristy ensi vuonna. Työn tekemisen on oltava aina kannattavaa ja eikä kiristyvä verotus saa johtaa tilanteeseen, ettei töitä kannata tehdä.

Tehty päätös vauhdittaa kotimaista kulutusta ja näin työllistää suomalaisia ja luo lisää työtä. Tässä suhteessa hallituksen linjaus on tervetullut ja yksi niistä monista hallitusohjelmaan kuuluvista toimenpiteistä, joilla maamme taloutta ohjataan uuteen nousuun.

Jukka Kopra