Arvoisa puhemies! Portugalille annettavista lainatakauksista keskustellaan nyt sellaisena aikana, jolloin edellisen talouskriisin kaikkien seurannaisvaikutuksien pitäisi olla meillä vielä tuoreessa muistissa. Viime talouskriisissä Suomi menetti yli 40 miljardia euroa rahaa, ja tämä vaikutus on meidän talouteemme edelleen hyvin tuntuva. Silloin kun homma lähti liikkeelle, kovin moni ei etukäteen aavistanut, että erään kaukaisen USA:laisen pankin kaatumisesta voisi olla niin suuri seuraus Suomelle. Itse taas pienyrittäjänä tunnen tämän talouskriisin vaikutukset kipumuistissani vieläkin hyvin pistävästi.

Nyt kyseessä ovat vaikeudet euroalueella, johon Suomikin kuuluu, ja riski taloudelliselle romahdukselle Portugalissa on tosi suuri. Olisi suorastaan naiivia, epärealistista ja vastuutonta kuvitella, ettei meidän tarvitsisi ja kannattaisi olla mukana toimenpiteissä, joiden tarkoitus on estää tällainen mahdollinen uusi katastrofi. Portugali-tukipaketissa on ennen kaikkea kyse finanssikriisin estämisestä ja sitä myöten laman torjumisesta. Vaikutukset Suomeen ovat konkreettisia. Jos Eurooppaan tulee Portugalin talousvaikeuksien myötä lama, sen aikaansaaman dominoefektin myötä se tulee aivan varmasti myös Suomeen. Tämä on pakko myös täällä Euroopan pohjoislaidan pienessä Suomessa ymmärtää ja hyväksyä. Emme todellakaan elä muusta maailmasta, saati Euroopasta, erillään.

Runsas kolmannes Suomen bruttokansantuotteesta koostuu viennistä, ja Eurooppa on vientimme pääalue. Pelkästään tähän tietoon suhteutettuna Portugali-tukipaketti voi olla hyvinkin pieni hinta taloudellisesta vakaudesta. Jos finanssikriisi puhkeaa, pankkien korkotaso nousee. Se puolestaan hidastaa yritysten investointeja ja talouskasvua. Uusia työpaikkoja ei synny. Suomi ei kerta kaikkiaan saa nyt ajautua uuteen lamaan, juuri kun edellisestä ollaan pääsemässä yli. Yritysten lisäksi myös me kaikki tavalliset asuntovelalliset ihmiset voimme ajautua korkojen nousun myötä pahoihin maksuongelmiin.

Arvoisa puhemies! Tehtävämme tämän tukipaketin hyväksymisessä ei ole miellyttävä, eikä kukaan ole tällaista tilannetta toivonut, mutta vastuuta tulevaisuudesta ja euroalueesta on kannettava. Vaikka Portugalin tukipaketin riskit osittain realisoituisivatkin, siitä huolimatta hinta on meille halvempi kuin maan jättäminen kokonaan oman onnensa nojaan. Toki on tiukasti valvottava ja varmistettava, että Portugali sopeuttaa julkista talouttaan riittävän kunnianhimoisesti, toteuttaa kasvua ja kilpailukykyä edistävät uudistukset eri sektoreille sekä ohjaa omaa rahoitussektoriaan elämään vähemmän leväperäisesti.

Uskon olevan oikein, että me tuemme Portugalia tällaisessa vaikeassa tilanteessa. Varma olen myös siitä, että Portugali tukee Suomea ja Suomen tavoitteita aikanaan meille tärkeissä tulevaisuuden kysymyksissä, kuten aluetuki- ja maatalousneuvotteluissa. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää pitää kiinni myös maamme hyvästä ja luotettavasta maineesta yhteistyökumppanina.

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_9_2011_vp_1_116_116_p.shtml