Yksi meidän kaakkoissuomalaisten suurimmista haasteista tänä päivänä ja lähitulevaisuudessa on perinteisen savupiipputeollisuuden supistuminen. Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon hyvinvointia tuovien työpaikkojen määrä on vähentynyt rajusti eikä uusia suurteollisuuden investointeja tänne kaakkoon ole luvassa. Kuinka pärjäämme tulevaisuudessa?

Uusia työpaikkoja syntyy kun pk-yritykset menestyvät. Yritysten toimintaedellytyksiä tulee parantaa järkevällä veropolitiikalla ja työllistämistä helpottamalla. Kaakkois-Suomen monipuolisessa koulutustarjonnassa tulee huomioida tulevaisuuden yrityselämän tarpeet.  Liiketoimintamahdollisuuksia meillä täällä on runsaasti – erityisesti kaupankäynti rajanaapurimme Venäjän kanssa on yksi avain tulevaisuuden hyvinvointiin. Venäjä-kaupan mahdollisuudet ovat meille kaakkoissuomalaisille kaikkein suurimmat.

Asemaamme rajamaakuntana tulee hyödyntää. Transitoliikenteestä tulee kotiuttaa hyödyt entistäkin paremmin. Se edellyttää investointeja tieverkostomme parantamiseen.

Edelleen, panostamalla lasten ja nuorten opetukseen, koulutukseen ja työllisyyteen turvaamme jälkipolvien mielekkään tulevaisuuden. Koulut on pidettävä kunnossa ja riittävät resurssit opetukseen turvattava. Alueemme yliopisto ja ammattikorkeakoulut tulee säilyttää ja niiden toimintaa kehittää. Nuorisotyöttömyyden vähentämiseen tulee panostaa nykyistä enemmän mm. helpottamalla nuorten työntekijöiden palkkausta ja asettamalla nuoret etusijalle kunnallisessa rekrytoinnissa.