Arvoisa puhemies! Varsinaisesta puheenaiheesta olen sitä mieltä, että tämä presidentti Niinistön palkanalennusesitys oli hyvin solidaarinen ele ja varmasti hän halusi näyttää siinä esimerkkiä muulle kansalle.

Minusta edustaja Lipponen tässä verotuskeskustelussa osui naulan kantaan puheenvuoronsa lopussa, kun sanoi, että kilpailukykyä pitää parantaa ja luoda kasvuedellytyksiä.

Muilta osin kyllä ihmettelen syvästi perussuomalaisten ja vasemmiston näkemystä, että ikään kuin tämä olisi jonkinlainen verotusyhteiskunta ja hyvinvointiyhteiskunta, jonka varassa pelkästään me pyörimme. Kyllä se minun mielestäni on päivänselvää, että jopa kaikille pienituloisimmillekin on työnteko parempi ratkaisu kuin se oikeudenmukaisuus, jota Tolppanen tarjoaa, eli oikeudenmukaisuus jne., jota sitten rikkailta perityillä almuilla heille annetaan. Eikö parempaa ole kuitenkin se, että kaikki tekevät työtä ja saadaan pienituloisten palkkataso nousemaan, kun kilpailukyky paranee ja suomalaiset yritykset vievät ulkomaille enemmän tavaraa, ja näin hyvinvointi leviää ja lisääntyy kautta Suomen?

Jukka Kopra, Eduskunta, 27.2.2013. Vastauspuheenvuoro.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Ensimmäinen käsittely

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_15_2013_vp_1_44_44_p.shtml