Kirjallinen kysymys

Eduskunnan puhemiehelle

Tuoreet tilannetiedot niin yksittäisiltä yrittäjiltä, Suomen Yrittäjiltä kuin sisäasiainministeriöstäkin kertovat järjestäytyneen petosrikollisuuden rajusta kasvusta. Petollinen laskutus, rahankeräys ja markkinointi haittaavat jatkuvasti sekä kohtuuttomasti valtaosaa erityisesti pienistä ja keskisuurista yrityksistä.

Elinkeinoelämän ja viranomaisten välisen yritysturvallisuuden kansallisen yhteistyöryhmän mukaan yrityksiin kohdistuvaa rikollisuutta pidetään erityisen voimistuvana uhkana myös koko EU:n alueella.

Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuva petosrikollisuus ilmenee tyypillisimmillään vilpillisen ja harhaanjohtavan markkinoinnin sekä huijauslaskutuksen muodossa. Huijauslaskutus kohdistuu erityisesti pieniin, yhden ihmisen yrityksiin ja huijarifirmojen arvioidaan vievän vuosittain jopa miljoonia euroja pienyritysten kassoista. Aiheettomien laskujen lisäksi yrityksiä piinataan tekaistuilla perintäkirjeillä ja muilla uhkailuilla.

Laskutushuijauksiin on nykyisellään vaikea päästä kiinni, eikä yrittäjällä tässä suhteessa ole minkäänlaista kuluttajansuojaa. Maksuhäiriömerkintöjen ja uhkailujen pelossa moni yrittäjä maksaa laskut. Vastaanpanijoille puolestaan käy usein niin, etteivät kirjalliset reklamaatiotkaan aiheettomia laskuja lähettäviin huijariyrityksiin pure, vaan tarvitaan yrittäjän omalla kustannuksella palkkaaman asianajajan puuttumista asiaan ja oikeuteen haastamista.

Yrittäjän ja yritystoiminnan kannalta nykyinen tilanne on sabotaasia ja yksittäisen kansalaisen kuluttajansuojaan nähden epäoikeudenmukainen. Tilanteen korjaamiseksi laskutettavan yrityksen pitäisi saada peruuttaa laskuttajan näkemys suullisen tilauksen syntymisestä saatuaan kirjallisen sopimusmateriaalin. Aiheettomien laskujen lähettäminen pitäisi myös kriminalisoida esimerkiksi siten, että saatuaan tutkintapyynnön viranomainen voi lähteä asiaa tutkimaan ja tarpeen tullen myös nostaa syytteen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin pikaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä rajussa kasvussa olevan järjestäytyneen petosrikollisuuden torjumiseksi ja yrittäjän kuluttajansuojan parantamiseksi?

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2013

Jukka Kopra, kokoomus