Arvoisa puhemies! Kyseessähän on talousvaliokunnan yksimielinen mietintö ja siltä osin tietyllä tavalla selvä asia, mutta halusin kiinnittää huomiota tähän edustaja Pekkarisen ansiokkaaseen filosofiseen pohdintaan siitä, millä tavoin näitä esityksiä tulisi läpi viedä.

Omalta osaltani tuolla perustuslakivaliokunnassa kävin saman urakan läpi, eli tämmöinen monisatasivuinen nippu oli siellä, ja se oli kyllä hyvin työläs prosessi. Mutta toisaalta taas voisin visioida tätä asiaa sillä tavoin, että ehkäpä me säästämme sitten näissä asiantuntijakuulemisissa, kun voidaan ottaa kaikki asiantuntijat kerralla yhden asian kimppuun. Ainakin kun asiaa pohtii perustuslakivaliokunnan näkökulmasta, että jos tämä olisi palasteltu vaikka kymmeneen osaan, niin kyllä se olisi tarkoittanut sitten kymmenkertaista käsittelyaikaa helpostikin.

Jukka Kopra, Eduskunta, 15.11.2012.
Hallituksen esitys eduskunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi
Ensimmäinen käsittely

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_111_2012_vp_7_2_79_p.shtml