jukkakopra.fi-jakoavain

Arvoisa puhemies! Minä pidän tätä katsastuslain uudistusta hyvänä asiana. Katsastuspalveluiden tarjonta ja saatavuus lisääntyvät, ja uskon, että vaikutus katsastuksen hintoihin on kuluttajan kannalta positiivinen – siis odotan hintojen laskevan.

Siitä, että kilpailua vapautetaan ja esimerkiksi tavalliset autokorjaamot voivat harjoittaa katsastustoimintaa, hyötyy nimenomaan kuluttaja. Mielestäni toiminnan perusperiaatetta oltaisiin voitu vapauttaa vieläkin enemmän siten, että katsastusta voisi harjoittaa auktorisoitu henkilö missä tahansa. Varsinaisia omia katsastustiloja ei välttämättä tulisi edellyttää. Näin auktorisoitu katsastaja voisi kiertää esim. maaseudun autokorjaamoilla katsastuksia suorittamassa. Yrittäjien ei tarvitsisi investoida henkilöstöön niin paljon, ja asiakkaat saisivat autonsa katsastukseen lähellä, eikä tarvitsisi ajella kauemmaksi. Tämän asianhan edustaja Jokinen nosti puheenvuorossaan mainiolla tavalla esiin.

Valmistelutyöhön liittyvässä keskustelussa ovat jotkut epäilleet vilunkimahdollisuuksien lisääntyvän. On esimerkiksi ajateltu, että autokorjaamo hylkää ajoneuvoja perusteetta saadakseen myytyä katsastettavaan ajoneuvoon enemmän osia ja korjaustyötä. Enpä usko, että tästä on pelkoa. Mikään itseään kunnioittava autokorjaamo ei voi ottaa riskiä, että käryäisi tämänkaltaisesta vilpistä. Siitähän seuraisi katsastustoimiluvan menetys puhumattakaan maineen menettämisestä kuluttajien keskuudessa, millä voi olla yritykselle kohtalokkaat seuraukset. On myös huomioitava, että katsastustoimipaikkaluvan saadakseen yrityksillä tulee olla sertifioitu ISO 9001 -pohjainen laatujärjestelmä, jossa huomioidaan katsastustoiminnan erityispiirteet. Jo tämä hyvin pitkälle varmistaa sen, etteivät härskihartikaisten pyörittämät hämärät korjaamot katsastusauktorisointia tule saamaan vaan että toiminta painottuu vakiintuneisiin, vakavaraisiin ja hyvin johdettuihin yrityksiin.

Trafin tulee tietysti valvoa aktiivisesti katsastajien toimintaa. Viranomaisella tulee olla riittävät resurssit tehdä pistokokeita ja yllätyskoeajoja. Puhutaan erityisen testiauton käytöstä, jossa olisi tietyt viat, joiden löytymistä katsastuksessa tarkkailtaisiin. Tämä on hyvä systeemi, ja on hyvä, että rahatkin tälle tarkastustoiminnalle on varattu. Kannattaa muistaa kuitenkin, että katsastajilla on auton runkonumeroon perustuen varsin kattavat tiedot yksittäisistä ajoneuvoista. Tästä voi seurata se, että tällainen testiajoneuvo bongataan sieltä katsastusjonosta ja katsastuspaikalla helposti ja pistokoe tavallaan vesittyy.

Arvoisa puhemies! Kaiken kaikkiaan kuluttajien valinnanvapaus lisääntyy ja yrittämisen mahdollisuudet toimialalla paranevat. Tämä on oikea suunta.

Jukka Kopra, Eduskunta, 4.4.2013.
Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
Lähetekeskustelu.

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_32_2013_vp_2_11_68_p.shtml