(vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Minusta tämä talousvaliokunnan lausunto on varsin hyvä. Itsekin ajattelin pariin seikkaan kiinnittää huomiota. Olen muutenkin kiinnittänyt huomiota tähän yrittäjien jaksamiseen, eli yrittäjällä tulee olla mahdollisuus vapaapäivään, ja pitää pitää huoli siitä, etteivät yrittäjät joudu liian ahtaalle kauppaketjujen puristuksessa.

Toinen seikka, kuten edustaja Urpalainen hyvin toi esiin, on tämä aluehallintovirastojen rooli näissä pyhäpäivien poikkeuslupahakemuksissa. Ne tulee keskittää yhteen paikkaan ja pitää huoli siitä, että asiantuntemus siellä on sellainen, että kunkin alueen erityispiirteet tullaan huomioimaan, mutta kuitenkin siten, että yrittäjiä ja yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti.

Kun sanoin, että talousvaliokunnan lausunto oli hyvä, niin se olisi vallan erinomainen, jos se olisi sisältänyt suositukset siitä, että niin sanottuina arkipyhinä eli loppiaisena, helatorstaina ja helluntaina kauppoja voitaisiin pitää vapaasti auki ilman poikkeuslupaa. Sehän on kuitenkin hallinnonkin kannalta se helpoin tie, eli turhaa byrokratiaa voidaan tällä tavoin välttää. Olisi hauska kuulla talousvaliokunnan puheenjohtajan näkemys, millaista keskustelua valiokunnassa tästä asiasta käytiin.

Jukka Kopra, Eduskunta, 24.4.2013.
Valtioneuvoston selonteko kauppojen aukioloajan laajentamisen vaikutuksista
Ainoa käsittely

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_44_2013_vp_1_30_30_p.shtml