Maan hallitus sekä hallitusohjelma ovat pian sillä mallilla, että perusteellisesti neuvoteltua ohjelmaa päästään pian toteuttamaan käytännössä. Prosessi huhtikuun vaalien jälkeen on ollut ennennäkemättömän hankala ja vaikea. Uuden hallituksen muodostavat kuusi erilaisen arvomaailman omaavaa puoluetta, mikä on luonnollisesti johtanut kompromisseihin kaikkien osalta.

Yrittäjän ja työssäkäyvän kannalta hallitusohjelma on kuitenkin pääsääntöisesti hyvä. Verotuksen tasoa ja rakennetta uudistetaan talouskasvua, työllisyyttä ja yrittäjyyttä tukevaan suuntaan. Erittäin tärkeää on se, ettei palkkatulojen verotus kiristy millään tulotasolla, eikä osinkotulon verotuksen rakenne muutu. Työllisyyttä edistetään myös keventämällä pienituloisen työn verotusta, mikä kannustaa työn vastaanottamiseen. Työnteon täytyykin aina olla tukia kannattavampaa.

Suomalaisten yritysten kilpailukyvyn ja investointihalukkuuden sekä työllisyyden edistämiseksi työn verotusta kevennetään alentamalla yhteisöveroa yhdellä prosenttiyksiköllä, mutta siitäkin huolimatta työtä riittää vielä paljon yritysten kasvun edellytysten parantamiseksi.

Uskon vahvasti, että uusi hallitus myös tarttuu toimeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja sitä työtä on helppo olla mukana tukemassa. Verotuksen painopiste puolestaan on askel askeleelta siirtymässä kasvua haittaavasta työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristö- ja terveysperusteista verotusta. Hyvä niin.

Yritysten kyky työllistää, tehdä investointeja ja kasvaa on edellytys paitsi Suomen kansainväliselle kilpailukyvylle, niin ennen kaikkea pohja myös verotuloille, joilla hyvinvointiyhteiskunnan palveluja voidaan tuottaa ja heikoimmissa asemissa olevia tukea.