Eduskunnan puhemiehelle; Uusi ulkomaalaislaki on ollut voimassa kuluvan vuoden alusta alkaen. Lain tarkoituksena on Schengenin rajasäännöstön, paluudirektiivin ja EU:n matkustusasiakirjapäätöksen sekä Suomen lainsäädännön yhteensovittaminen.

Ulkomaalaislakiin lisättiin uusia käsitteitä, kuten pääsyn epääminen. Ulkomaalaisen pääsy voidaan siis evätä rajanylityksen yhteydessä, jos henkilö ei täytä maahantulon edellytyksiä ja oleskelun on tarkoitus kestää alle kolme kuukautta. Aikaisempaan käytäntöön verrattuna ja rajanylityspaikoilta jo saatujen kokemusten perusteella jopa yli 90% käännytyksistä vaihtunee uuden lain myötä pääsyn epäämiseksi.

Epäkohdaksi ja vähintäänkin pieneksi turvallisuusriskiksi on jo alkuvuoden aikana osoittautunut se, ettei pääsyn epäämistä kuitenkaan mainita uudessa laissa henkilötuntomerkkien ottamisen perusteena. Käännyttäminen on samassa laissa peruste henkilötuntomerkkien ottamiselle ja aiemmin käännytystapauksissa ihminen on tarvittaessa voitu rekisteröidä. Tällaisten käännyttämisen perusteella otettujen tuntomerkkien avulla on saatu tarkastuksissa paljon muun muassa nimen vaihtajia rajalla kiinni.

Esimerkkitapaus: Schengen-alueen ulkopuolisen maan kansalainen jää kiinni rajatarkastuksessa henkilötietojen vaihtamisesta eli on vaihtanut nimen ja syntymäajan. Tämän pääsy evätään Suomeen, mutta rajatarkastusviranomaisella ei ole perustetta ottaa tuntomerkkejä, koska häntä ei käännytetä vaan pääsy maahan evätään. Mikäli sama henkilö palattuaan Schengen-alueen ulkopuolelle saa toisen Schengen-valtion myöntämän viisumin ja tulee vaikkapa Viron kautta Suomeen, ei suomalaisilla viranomaisilla ole henkilön uudesta nimestä tai tuntomerkeistä mitään tietoa, koska niitä ei epäämiseen liittyvän henkilötuntomerkkien ottamisen perusteen puuttuessa ole voitu edellisellä kerralla ottaa.

Uutta ulkomaalaislakia tulisikin epäkohdan korjaamiseksi täydentää niin, että myös pääsyn epääminen olisi peruste henkilötuntomerkkien ottamiselle.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin pikaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä muuttaakseen ulkomaalaislakia niin, että myös pääsyn epääminen olisi peruste henkilötuntomerkkien ottamiselle?

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2014
Jukka Kopra / kok