Eduskunnan puhemiehelle; Eduskunta on aikanaan autoverouudistuksesta päättäessään HE 190/2004 käsittelyn yhteydessä hyväksynyt lausuman, jossa todetaan: Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ajoneuvojen verotuksellisen luokituksen aikaansaamiseksi. Tässä yhteydessä tulee tarkastella myös mahdollisuuksia rajata yksinomaisessa työkäytössä olevat double cab- tai pick up -tyyppiset ajoneuvot kaksikäyttöautojen määrittelyn ulkopuolelle.

Tilanne ollee edelleen lausuman tasalla. Nyt tähän olisi syytä viimein palata. Vaikutukset olisivat myönteisiä sekä valtiolle että yrityksille. Kun nk. kaksikäyttöautot eli takapenkilliset pakettiautot siirrettäisiin yritysten kannalta alv-vähennyskelpoisiksi, mahdollistaisi se monelle yritykselle kalliimman auton hankinnan, joka puolestaan toisi valtiolle enemmän ajoneuvoverotuloja.

Nykyään kaksikäyttöautoja ei osteta yrityksiin, koska ne eivät ole vähennyskelpoisia. Monet yritykset, kuten rakennusliikkeet käyttävät pakettiautoja paljon myös työntekijöidensä kuljettamiseen. Yritykset ostavat tällä hetkellä noin 30 000 euron pakettiautoja kun takapenkilliset vastaavat maksavat n. 50 000 euroa. Ostohintaero takaisi sen, ettei autoverotuotto ainakaan vähenisi.

Työllisyyteen ja yrittäjyyteen panostamisesta puhutaan paljon. Tämän kyseisen epäkohdan korjaaminen olisi yksi konkreettinen kädenojennus etenkin pienyrityksille. Selviytyminen vähemmällä autokalustolla voisi siirtää resursseja esimerkiksi lisätyövoiman palkkaamiseen. Toisaalta autokauppa ottaisi mielellään vastaan pienenkin myynnin piristyksen. Lyhyesti sanottuna tässä on helposti toteuttava pieni muutos, josta hyötyisivät kaikki osapuolet.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin pikaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä saattaakseen nk. kaksikäyttöautot alv-vähennyskelpoisuuden piiriin yrityksille?

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2013
Jukka Kopra /kok