Eduskunnan puhemiehelle

Suomeen saapuvien venäläisten ostosmatkailijoiden määrä ja merkitys on maamme elinvoiman kannalta suuri. Viime vuonna venäläiset tekivät Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 3,19 miljoonaa matkaa Suomeen. Matkat lisääntyivät 35 prosenttia vuoden takaisesta. Tänä vuonna matkailijamäärien kasvu jatkuu entisestään, ja arvioiden mukaan venäläiset tekevät kuluvan vuoden 2012 aikana Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta noin 3,8 miljoonaa matkaa.

Tästä kasvavasta matkustajapotentiaalista on pidettävä kiinni ja tehtävä kaikki voitavamme Suomeen tulemisen helpottamiseksi. Rajaliikenteen sujuvoittaminen on ensimmäinen asia, johon on syytä paneutua. Samaan aikaan kun matkustajamäärät ovat lisääntyneet, niin myös rajajonoissa seisominen kaikilla raja-asemilla on kasvanut. Erityisesti Nuijamaalla ja Imatralla rajajonot ovat kasvaneet voimakkaasti, mikä näyttää hidastavan matkojen kasvuvauhtia. Tällä hetkellä tilanne on se, että Venäjän puolella liikenne sujuu ja pullonkaulat ovat nimenomaan Suomen puolella.

Rajaliikennettä rajoittavia tekijöitä on selvitetty myös osana tutkimusta. Tämän mukaan ruuhkat raja-asemilla ovat yksi keskeisimmistä matkustamista rajoittavista tekijöistä erityisesti vilkkaimpina sesonki-aikoina. Pitkät jonotusajat ja raja-alueen teiden ruuhkautuminen vaikuttanevat erityisesti ostosmatkailijoiden matkustushalukkuuteen. Se onkin ymmärrettävää, sillä ei esimerkiksi kukaan päivämatkalainen halua käyttää hyvää ostosaikaa rajalla jonottamiseen.

Tiedot käyvät ilmi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n tutkimuksesta, joka selvitti venäläisten matkustuskäyttäytymistä Suomessa, matkan tarkoitusta, rahankäyttöä sekä matkustajien vapaa-ajanviettotapoja Suomessa viime vuonna. Tutkimus toteutettiin Saimaan ammattikorkeakoulun hallinnoimassa sekä Etelä-Karjalan liiton ja Kymenlaakson liiton osarahoittamassa Venäläiset ostajina ja matkailijoina Suomessa 2011 -hankkeessa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen rajaliikennettä rajoittavista tekijöistä Kaakkois-Suomen raja-asemilla ja mihin pikaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä rajaliikenteen sujuvoittamiseksi, jotta venäläisten matkustushalukkuus Suomeen ei laannu?

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2012

Jukka Kopra, kok
Suna Kymäläinen, sd

Voit seurata kysymyksen etenemistä myös Eduskunnan sivuilla.