jukkakopra.fi-Diesel-tankki

Kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) on tänään jättänyt valtioneuvostolle toimenpidealoitteen, jossa pyydetään selvittämään mahdollisuudet raskaan liikenteen tiemaksujen käyttöönottamiseksi ja samalla käyttövoimaveron poistamiseksi raskaalta ammattiliikenteeltä. – On kohtuullista, että kaikki käyttäjät osallistuvat tieverkon ylläpitämisen kustannuksiin yleistyvän kansainvälisen tavan mukaan, sanoo Kopra.

Yhtä tärkeää on kuitenkin suomalaisen yrittäjyyden edistäminen ja kuljetusliikenteen kilpailukyvyn turvaaminen, joten dieselveron poistaminen olisi sopiva kompensaatio raskaan ammattiliikenteen harjoittajille. Tiemaksu ei missään tapauksessa saisi nostaa ammatinharjoittajien vuosittaisia kustannuksia, jatkaa Kopra.

Lisätiedot:

Jukka Kopra, puh. 0400-515066

TOIMENPIDEALOITE: Tiemaksujen käyttöönotosta ja käyttövoimaveron hyvitysjärjestelmästä raskaalle liikenteelle

Eduskunnalle

Raskaan liikenteen tienkäyttömaksut ovat kansainvälisesti yleistyneet 1990-luvulta lähtien. Suomessa minkäänlaisia maksuja ei ole, mutta kauttakulkumaana maamme teillä liikkuu paljon raskasta liikennettä. Ajantasaisen ja hyväkuntoisen tieverkon ylläpitäminen ja rakentaminen on kuitenkin hyvin arvokasta.

Siksi pidänkin aiheellisena, että Suomessa otetaan käyttöön tiemaksut raskaalle liikenteelle ja vastaavasti raskaan kaluston ammatinharjoittajilta poistettaisiin diesel- eli käyttövoimavero kokonaan. Suomalaisten ammatinharjoittajien ja kuorma-autojen vuosittaiset kustannukset eivät nousisi, jos tiemaksu olisi suuruudeltaan nykyisen käyttövoimaveron tasoinen tai pienempi.

Edellä olevan perusteella ehdotan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin selvittääkseen mahdollisuudet raskaan liikenteen tiemaksujen käyttöönottamiseksi ja samalla käyttövoimaveron poistamiseksi raskaalta ammattiliikenteeltä.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2012

Jukka Kopra, Kok.