(vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Mielestäni Suomen tulisi hakea Naton jäsenyyttä niin nopeasti kuin mahdollista, mutta se nyt ei tällä erää ole hallitusohjelmassa, joten se siitä.

Puheet tästä pohjoismaisesta yhteistyöstä minusta ovat kauniita ja hyviä, mutta en usko, että sitä kautta kovin nopeasti on saavutettavissa kokonaisvaltainen sotilasliittopohjainen puolustusratkaisu. Edustaja Thors minusta nosti hyvin esiin pohdinnan tästä Ruotsin mahdollisesta Nato-jäsenyydestä ja siitä, kumman tulisi sitä ensin hakea, ja minusta meidän ei tule katsoa Ruotsin mallia vaan toimia Suomen etujen mukaisesti itsenäisesti tässä asiassa.

Edelleen osaltani liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenenä olen kiinnostunut tästä kyberturvallisuusasiasta, ja tietysti täytyy nyt muistaa, että kyberturvallisuus ja kyberpuolustus ovat eri asioita ja eri käsitteitä ja kyberpuolustus on tietysti yksi osa kyberturvallisuutta. Mutta tiedustelisin edelleen ministeriltä: tuleehan tähän meidän kyberpuolustusstrategiaamme ainakin tämä kyky vaikuttaa ennakolta tarvittaessa eli se niin puhuttu hyökkäyskyky? Sehän on tietotekniikan maailmassa olennaista, että voidaan proaktiivisesti vaikuttaa asioihin (Puhemies koputtaa) ennen kuin ne tapahtuvat.

Jukka Kopra, Eduskunta, 7.5.2013.
Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012
Ainoa käsittely

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_49_2013_vp_1_64_64_p.shtml