Arvoisa puhemies! Minusta tämä esitys sijoitustoiminnan verohuojennuksista on varsin hyvä. Uskon, että laki tuo melko varmasti, toisin kuin se ensimmäinen luonnosversio, lisäsijoituksia start-up-yrityksiin ja luo sitä kautta kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen.

Pääomasijoittaminen on aika erityislaatuista puuhaa, ja siihen kuuluu erityispiirteitä, muun muassa se, että pääomasijoittamiseen liittyy erittäin suuri epäonnistumisen riski. Epäonnistuminen toteutuu myös melko usein ja sijoittaja menettää rahansa. Siksi olisi jatkossa tärkeä kehittää tätä lakia siten, että nämä sijoituksissa mahdollisesti menetetyt rahat voisi verotuksessa vähentää jonkin toisen, onnistuneen sijoituksen voitosta. Tämä olisi reilua pääomasijoittajaa kohtaan ja varmasti lisäisi sijoittamisen houkuttelevuutta.

Pääomasijoittaminenhan on pitkäjänteistä puuhaa. Aikaa eksittiin on yleensä keskimäärin noin 9 vuotta, ja näitä aikarajoja kannattaa pohtia. Yhteen yritykseen tehdään, silloin kun toiminta on lupaavaa ja näyttää hyvältä, yleensä useita rahoituskierroksia samojen sijoittajien toimesta. Tämä kannattaisi jatkossa varmasti huomioida lakia kehitettäessä. Yleensähän pääomasijoittaja tai bisnesenkeli omistaa yrityksestä noin 5-20 prosenttia ja tuo osaamista ja osallistuu aktiivisesti yrityksen kehittämiseen ja toimintaan, eli kysymys ei ole pelkästään siitä rahamäärän panostamisesta. Minun mielestäni tässä esityksessä on kohtuuhyvin otettu huomioon näitä seikkoja.

Ilman muuta tämä laki pitäisi vakinaistaa, ja jatkossa olisi hyvä lisätä mahdollisuudet vähennyksiin myös rahastojen ja yritysten kautta tehtäville sijoituksille. Hallitukselta olisi loistava, ennakkoluuloton ja rohkea teko laajentaa vähennysoikeus myös ansiotuloihin, jotta saataisiin palkkajohtajat mukaan talkoisiin yrittäjien ja sijoittajien rinnalle lisäämään yrityksiä ja perustamaan uusia kannattavia bisneksiä.

Jukka Kopra, Eduskunta, 11.12.2012.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013-2015
Lähetekeskustelu

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_125_2012_vp_1_47_47_p.shtml