Arvoisa puhemies! Liikenteen osalta tämä talousarvioesitys on varsin kohtuullinen, ja siitä tietysti kiitokset hallitukselle, ministerille ja valtiovarainvaliokunnalle.

Pitkin syksyä meillä on ollut liikennepuolella näitä hieman valitettavia tapahtumia, luottamuspulaa johtajan kanssa ja laskuvirheitä isompien tiehankkeiden kustannuksista. Itsekin olen huolissani Etelä-Karjalalle tärkeän vt 6:n perusparannuksen käynnistymisestä, ja moni muukin täällä on huolestunut eri tiehankkeiden toteutuksesta. Uskon kuitenkin, että tehdyissä päätöksissä pysytään. Sen enempää ketään syyttelemättä tämän kokoluokan asiat mielestäni eivät saisi kuitenkaan olla milloinkaan kenenkään yhden ihmisen tekemisistä tai tekemättä jättämisistä kiinni. Ministeriön ja Liikenneviraston johtamisjärjestelmiä ja menettelyjä on minun mielestäni kehitettävä siten, ettei vastaavia virheitä jatkossa voi syntyä.

Suomi elää viennistä, ja sen vuoksi vientiliikenteen ja rajanylitysten tulee olla sujuvia ja tehokkaita. Venäjä on tällä hetkellä Suomen toiseksi merkittävin vientimaa. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeätä, että viime kehysriihessä päätetty valtatie 6:n rakentaminen nelikaistaiseksi välillä Taavetti-Lappeenranta toteutetaan. Erittäin suuri osa Venäjän viennistämme nimittäin kulkee tätä väylää pitkin, ja valtatie 6 on tällä hetkellä raskaan liikenteen osalta Suomen vilkkaimmin liikennöity tie ja myöskin onnettomuustiheydeltään huonoimmassa kategoriassa. Valtatie 6:n perusparannus on koko Suomen asia, ei ainoastaan Etelä-Karjalan maakunnan asia.

Kaakkois-Suomen rajanylitysten osalta rikotaan jatkuvasti uusia ennätyksiä. Tänä vuonna marraskuun lopussa jo yli 10 miljoonaa matkailijaa on ylittänyt Suomen ja Venäjän välisen rajan. Raja-asemat ovat tukossa tästä kasvusta johtuen, ja hyvät edustajat, voin kertoa, että se tukos on Suomen puolella. Rajanylitysmuodollisuudet yksittäisen matkailijan osalta ruuhka-aikoina hoituvat Venäjän puolella nopeammin kuin Suomessa. Ihmiset jonottavat rajalla, koska Suomella ei ole tarpeeksi resursseja kasvaneen liikenteen hoitamiseen. Onneksi tähän on nyt puututtu ja Kaakkois-Suomen rajalle koulutetaan kovaa vauhtia lisää henkilöstöä, noin 40 uutta rajavartijaa. On kuitenkin todettava, että tämä ei riitä, vaan lisää tarvitaan – matkailijamäärät kasvavat sitä vauhtia.

Rajaliikenteen sujuvoittamiseen käytetyt varat tulee kuitenkin nähdä investointina eikä kuluina. Ne ovat investointeja, jotka tuottavat itsensä korkoineen takaisin lisääntyneen matkailun ja viennin tuottamien verotulojen muodossa.

Oma lukunsa ovat tiet Nuijamaan raja-asemalta Lappeenrantaan ja Vaalimaalla E18-tien viimeisimmät pätkät. Nämä tiet tulisi myös saattaa kuntoon, jotta rajaliikenne vetäisi mahdollisimman hyvin.

Hyvät edustajat! Mitä sujuvammin liikenne Kaakkois-Suomen rajoilla toimii, sen paremmat mahdollisuudet valtiolla on kerätä matkailusta saatavan tuoton kautta verotuloja.

Arvoisa puhemies! Kansallisen lentoliikenteen strategiatyöryhmä tekee työtään paraikaa. On fakta, että Suomen lentokenttäverkosto on varsin laaja ja luonteeltaan sellainen, että Helsinki-Vantaan ohella ainoastaan parin, kolmen kentän operointi on Finavialle kannattavaa.

Olen hieman huolestunut siitä, ettei vain pääse käymään niin, että aletaan lakkauttaa väkivalloin maakuntakenttiä ympäri Suomen. Olen täysin varma myös siitä, että moni kaupunki tai maakuntaliitto ottaisi mielellään maakunnan lentokentän operoitavakseen, jos sellainen mahdollisuus annetaan. Tämä tulee huomioida lentokenttäverkoston laajuutta pohdittaessa, ja tämä henkiinjäämisen mahdollisuus pitää pienille maakuntalentokentille antaa.

Arvoisa puhemies! Liikenteen maksujen keräämiseen suunnitellaan uusia järjestelmiä. Puhutaan satelliittipaikannukseen perustuvasta järjestelmästä, jonka avulla seurataan autoilijoiden liikkeitä. Mielestäni tämä ajatus on kuin pahaa orwellilaista painajaisunta. Missään nimessä ei tule ryhtyä kansalaisten liikkeiden valvontaan ja kansalaisten liikkumisen tallentamiseen tietokantoihin. Tällaiseen tulee suhtautua kategorisesti kielteisesti.

Jukka Kopra, Eduskunta, 19.12.2012.
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen täydentämisestä
Ainoa käsittely

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_133_2012_vp_2_334_334_p.shtml