Lasten ja nuorten fyysinen kunto huononee.  Huoleen ollaan nyt havahduttu, eikä yhtään liian aikaisin. Nk. Liikkuva koulu –hankkeessa on huomattu lasten monet puutteet niin fyysisessä toimintakyvyssä kuin liikunnan määrässäkin. Kotien esimerkki liikkumiseen oppimisessa on vähentynyt. Vanhemmat liikkuvat mieluummin yksin jumpissa, saleilla ja lenkkipoluilla kuin lastensa kanssa. Töiden jälkeen halutaan omaa aikaa ja tehokas liikuntasuorite itselle.

Toivotaan kouluja ja kolmatta sektoria liikuttamaan lapsia. Koulujen tunnit eivät riitä toiveen täyttämiseen, eikä edes 2-4 kertaa viikossa tapahtuva seuratoiminta riitä kattamaan tarvittavaa liikuntamäärää viikossa. Yhteiskunta on muuttunut ja omaehtoinen liikkuminen vain vähenee.

Yksi ratkaisu on lisätä liikuntatuntien määrää koulussa. Myös välituntiliikuntaan tulee luoda paremat mahdollisuudet ja tässä tulee hyödyntää kolmannen sektorin toimijoita. Kesälajien talviharjoittelupaikat ja talvilajien kesäharjoittelupaikat mahdollistavat ympärivuotisen toiminnan ja tukemalla liikunnanohjaajien tai nuorisovalmentajien palkkausta voidaan seuratoiminnalla parantaa lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia myös kouluissa.

Lasten ja nuorten fyysisen kunnon parantaminen on yhteiskunnallisesti merkittävä asia. Hyödyt näkyvät sosiaali- ja terveysmenojen säästöinä tulevaisuudessa sekä subjektiivisen hyvinvoinnin lisääntymisenä kun koulussa, työssä ja kotona jaksetaan paremmin.