Viisumivapaus Suomen ja Venäjän välillä on EU:n tasolla tehtävä päätös. Suomi ei asiaa ratkaise mutta voi näkemyksillään vaikuttaa asian etenemiseen EU-koneistossa.

Meillä Suomessa osa väestöstä kannattaa ja osa vastustaa viisumivapautta. Normitilanne. On huomioitava, että varsin hyvä asiantuntemus viisumivapauden käytännön hyötyjen ja haittojen arvioimiseen on meillä täällä Etelä-Karjalassa.

Itse olen pohdiskellut asiaa hyvinkin paljon. Olen keskustellut ihmisten kanssa, niin suomalaisten kuin venäläistenkin. Olen puhunut Rajavartioston ja Tullin edustajien kanssa, perehtynyt heidän käytännön työhönsä ja resursseihinsa. Poliisien näkemystä olen kuunnellut. Keskustelen jatkuvasti eri alojen yrittäjien kanssa. Olen matkustellut Venäjällä, perehtynyt yhteiskuntaan ja opiskelen Venäjän kieltä.

Mitä enemmän aiheeseen tutustun sen enemmän epäilen viisumivapauden järkevyyttä

Rajaliikenne kasvaa voimakkaasti koko ajan jo ilman viisumivapautta. Resurssit rajalla eivät edes nyt riitä läpikulkevan liikenteen asianmukaiseen käsittelyyn.

Liike-elämän edustajana ja yrittäjänä toivon tietenkin, että kanssakäyminen, oli se sitten liike-, kulttuuri- tai ostosmatkailua kasvaisi maidemme välillä mahdollisimman paljon. Olen vakaasti sitä mieltä, että tämä liikkuminen ja sen kasvu on maakunnallemme ja koko Suomelle hyödyksi. Mutta se ei edellytä viisumivapautta.

Lisää yrityksiä Venäjältä Suomeen

Venäläinen yhteiskunta poikkeaa suomalaisesta hyvin paljon. Sosio-ekonominen rakenne on polarisoitunut enemmän kuin Suomessa. Äärimmäistä köyhyyttä esiintyy. Rikollisuus on toisenlaista kuin meillä. Viisumivapauden myötä tämä näkyy siinä matkustajakunnassa joka suuntaa Suomeen. En usko, että rajan kummallakaan puolella haluataan tätä.

Mitä pitää sen sijaan tehdä? Meidän tulee lisätä viisuminmyöntökapasiteettia ja myöntää enemmän pitkiä viisumeja. Kaikille kriteerit täyttäville halukkaille. Uskon, että tämän menettelyn myötä saamme pidettyä kasvavan kanssakäymisen hyödyt ja haitat tasapainossa ja tavallisten ihmisten kanssakäymisen maidemme välillä kasvamaan positiivisella tavalla.

Samalla tavoin suomalaisten viisuminsaantia Venäjän suuntaan tulee yksinkertaistaa.

Tiivistetysti: viisumin myöntöprosessin tehostaminen lisää kanssakäymisen positiivisia vaikutuksia merkittävästi enemmän kuin negatiivisia vaikutuksia. Viisumivapauden tullessa voimaan tilanne kääntyy päinvastaiseksi.

Nykytilanteessa viisumivapaudesta on Suomelle enemmän haittaa kuin hyötyä

Viisumista voidaan luopua siinä vaiheessa kun passijärjestelmät ovat riittävän turvallisia ja luotettavia, rajalla on riittävästi kapasiteettia liikenteen hallintaan ja viranomaisten rajat ylittävä tietojenvaihto on riittävällä tasolla jotta rikollisten rajanylitykset voidaan estää tehokkaasti.

Turvallisuustason rajanylityksissä tulee siis nousta ennenkuin viisumista voidaan luopua. Siihen on vielä matkaa.

Jukka Kopra
Kansanedustaja