Venäjän valtio on kieltänyt ulkomaisilta maanosto-oikeuden ”raja-alueilta”.  Tässä tapauksessa kaltoin kohdellaan erityisesti meitä suomalaisia, sillä ostokielto koskee luovutettua Karjalaa ja muita Suomen rajaa vasten olevia varsin mittavia maa-alueita Venäjän puolella.  Näyttää siltä, että Venäjä ei enää halua lähentyä Euroopan Unionia tai Suomea tahi ylipäätään pyrkiä toimimaan nykyaikaisen modernin valtion tavoin.

Nk. vastavuoroisuusperiaate on lähtökohta asioiden hoidossa sellaisten valtioiden välillä joiden suhteet ovat tasavertaiset ja ongelmattomat.  Voimaantullessaan tämä Venäjän ukaasi ei edistä maidemme välistä postiivista kehitystä.  Suomen hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin asian ratkaisemiseksi.  Yksi keino on saattaa maanhankintasäädökset Suomessa vastaamaan tilannetta Venäjällä.

Tontti- ja maakauppa venäläisille henkilöille ja yhteisöille tulee siis kieltää kunnes Venäjän laki sallii suomalaisille oikeuden ostaa maa-alueita ja kiinteistöjä Venäjältä ja erityisesti Karjalan alueelta. Maanosto-oikeuden ja maanomistuksen mahdollisuuksien tulee olla maidemme välillä vastavuoroisia. Edelleen, valmiiden kaava-alueella asuinkäyttöön kaavoitettujen tonttien luovuttaminen ulkomaalaisille tosiasiallisesti loma-asuntokäyttöön on hölmöä ja lakia tulee muuttaa myös tältä osin.

Kuntien tai valtion vuokraamat tai myymät omakotitontit tulee luovuttaa sellaisille hakijoille, jotka aikovat asua kunnassa.  Tällaisia tapauksia varten tulee ottaa käyttöön monissa muissa EU-maissa voimassaolevat säännökset, jotka edellyttävät riittävän pitkää maassa asumista ennen maanosto-oikeuden syntymistä.