Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen rahoitus on tiukassa koko Suomessa. Säästöjä pohditaan, ja tuleva sote-uudistus mietityttää päättäjiä kaikkialla.

Joissain yhteyksissä on spekuloitu sillä, kuinka paljon terveydenhuollossa voitaisiin säästää, jos omaishoitajajärjestelmä lakkautettaisiin. Mielestäni tällä tavoin ei saada aikaan minkäänlaisia säästöjä, vaan päinvastoin – omaishoitoa supistamalla aiheutetaan suuria potilas- ja kustannuspaineita sairaaloiden sekä terveyskeskusten vuodeosastoille.

Omaishoitajat tekevät korvaamatonta työtä hoitamalla omaa sukulaistaan, puolisoaan jne. kotona. Se on yhteiskunnalle olennaisesti edullisempaa kuin näiden potilaiden hoito julkisin voimin.

Omaishoitajat ovat tärkeitä tukipilareita, joita ilman terveydenhoitojärjestelmämme ruuhkautuisi vakavasti. Meidän täytyy pitää huoli omaishoitajien jaksamisesta ja kiinnittää enemmän huomiota heidän työkykyynsä.

Kataisen hallitus panostaa omaishoidon kehittämiseen merkittävästi. Kuluvan vuoden talousarvioon on lisätty 10 miljoonaa euroa kuntien käytettäväksi omaishoidon tukipalvelujen kehittämiseen. Mielestäni summa voisi olla suurempikin.

Lisäksi valmistellaan kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.

Jos työ onnistuu, omaishoidon järjestelyt saadaan sellaiselle tasolle, että etu yhteiskunnalle kasvaa ja, mikä tärkeintä, omaishoitoa tarvitsevat ihmiset voivat paremmin edellytyksin asua kotona laitosten sijaan. Samalla on tietenkin pidettävä huoli omaishoitojärjestelmän tärkeimmästä resurssista – omaishoitajista.

Jukka Kopra, Kansanedustaja (kok.)

Kirjoitus on julkaistu myös Etelä-Saimaassa 14.3.2013.