jukkakopra.fi-valmistusmaa_valmistuttaja

Arvoisa herra puhemies! Minun mielestäni lakialoitteen äiti, edustaja Kalmari, omassa avauspuheenvuorossaan toi varsin hyvin esille niitä näkökohtia, jotka tätä ongelmakenttää kuvaavat. Edustaja Heinosen puheenvuoro siihen perään oli varsin hyvin sitä täydentävä ja uusia näkökulmia myös siihen lisäävä.

Kysymyshän on globalisaatiosta, sen lieveilmiöistä tai siihen liittyvästä ominaisuudesta. Tavarat liikkuvat toiselle puolelle maapalloa ja takaisin, voisiko sanoa, yhdellä hiiren naksahduksella, ja tämä koskee tänä päivänä myös ruokaa ja elintarvikkeita. Meillä on tällaista järjettömyyttä, joka jo aiemminkin tuli esiin, että Norjassa pyydettyä lohta roudataan Kiinaan ja se perataan siellä ja pakastetaan ja tuodaan sitten suomalaisille kuluttajille myytäväksi kauppaan. Ei varmaan ole kovin kaukaa haettu sellainen ajatus, että vaikkapa Ruotsin rannikolla kasvatettua kassilohta lennätetään vaikkapa Romaniaan perattavaksi ja sen jälkeen Viroon pakattavaksi ja sitten myydään Suomessa suomalaisille kuluttajille. Täytyy kysyä, mistä tällainen tuote on peräisin ja riittääkö se alkuperämerkintä tässä. Kertooko se, että tämä tuote on Ruotsista kotoisin, kertooko se totuuden?

Tästä syystä minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että kuluttaja voi tietää, mistä se tuote on peräisin, mutta myöskin on tärkeää tietää, miten se on liikkunut, missä paikoissa sitä on käsitelty. Omasta puolestani olen täysin valmis siihen, että tämä lainsäädäntö olisi niin velvoittava, että nämä merkinnät pakkauksiin saataisiin. Voi olla, että tämä on jo liian suuri urakka, mutta tällä Kalmarin aloitteella varmasti otamme nyt ensimmäiset askeleet siihen suuntaan.

Arvoisa puhemies! Toivon, että edustaja Kalmarin lakialoite otetaan vakavasti valiokunnassa ja pääsemme mahdollisimman pian tekemään täällä salissa hyviä päätöksiä suomalaisen ruuan puolesta.

Sanottakoon nyt vielä, että kun edustaja Heinonen otti esiin, että täällä eduskunnassa hän suosii meidän syövän kotimaista ruokaa, niin yhdyn kyllä täysin hänen mielipiteeseensä ja toivon, että mahdollisimman moni meistä kansanedustajista on tästä asiasta samaa mieltä.

Jukka Kopra, Eduskunta, 2.5.2013.
Laki elintarvikelain 9 §:n muuttamisesta
Lähetekeskustelu

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_47_2013_vp_7_8_79_p.shtml