(vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Edustaja Sankelon kritiikki oli siinä mielessä oikeutettua, että suhtaudun todellakin skeptisesti tähän pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön.

Historiaa kun lukee, niin se on täynnä esimerkkejä siitä, kuinka tämä puolustusyhteistyö, jos sitä on harjoitettu, ei ainakaan ole toteutunut Suomen kansan turvallisuutta edistävällä tavalla, ja tästä syystä suhtaudun epäillen tähän. Toki tietenkin toivon sitä, että me saisimme Pohjoismaiden kesken sovittua sellaiset sotilasliitto- ja valtiosopimuspohjaiset ratkaisut, että sitä todellista yhteistä puolustusta sitten harjoitettaisiin.

Jukka Kopra, Eduskunta, 7.5.2013.
Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012
Ainoa käsittely

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_49_2013_vp_1_101_101_p.shtml