Arvoisa puhemies! Hallituksella on varmasti ollut hyvä tarkoitus tuodessaan tämän vähemmän järkevän esityksen käsittelyyn. Kuitenkin, kuten ministerikin tuossa on jo todennut, ja moni muu, juna on jo tainnut mennä. Siitä johtuen meidän on syytä tunnustaa varmaan muutamia tosiasioita.

Se että Suomi liittyy Ottawan sopimukseen, madaltaa kynnystä puuttua sotilaallisesti Suomen asioihin. Tämä on fakta. Puolustusvoimat on ankaran säästökuurin kourissa, ja on varmistettava, että rahoitus korvaaville järjestelmille riittää siltä osin kuin niitä korvaavia järjestelmiä on olemassa. Nehän ovat tunnetusti kalliita, ja tietysti paras korvaava järjestelmä olisivat rypäleaseet, mutta ehkäpä niiden valvonta ja maastosta poistaminen on vielä vaikeampaa kuin jalkaväkimiinojen. Minusta olisi hyvä, jos hallitus jättäisi sikseen koko esityksen eteenpäin viemisen tai ainakin odottaisi tämän asian kanssa, kunnes korvaavat toimenpiteet Puolustusvoimissa on tehty ja Puolustusvoimien rakennemuutos viety läpi. Jos kerran kuitenkin ehdoin tahdoin halutaan liittyä Ottawan sopimukseen, on hallituksen taattava, että Puolustusvoimien rahoitus on kaikilta osin kunnossa, jotta tämän kepun ja demareiden masinoiman vähemmän järkevän päätöksen huonot seuraukset ovat mahdollisimman vähäiset.
Jukka Kopra, Eduskunnassa 6.9.2011

Luettavissa myös eduskunnan sivuilta:http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_27_2011_vp_3_61_62_p.shtml