jukkakopra.fi-vt6-lappeenranta

Arvoisa puhemies! On tietysti harmi, ettei ensi vuodelle saada tieliikenteen kehittämishankkeita käyntiin siinä määrin kuin olisi tarpeen. Kaikki varmasti ymmärtävät tähän liittyvät taloudelliset realiteetit.

Erityistä huolta kannan kuitenkin liikenneinfrastruktuurin kunnosta kaakkoisessa Suomessa. On syytä huomioida, että Kaakkois-Suomen teitä E18 ja valtatie 6 pitkin, junarataa unohtamatta, kulkee lähes kaikki vientiliikenteemme Venäjälle. Ensi vuodeksi saatiin rahoitusta E18-tien perusparannuksen loppuunviemistä varten, ja tässä hallitus on tehnytkin viisaan ratkaisun. Paraikaa valmistellaan liikennepoliittista selontekoa, ja on erittäin tärkeä, että valtatie 6:n perusparannus Luumäki-Lappeenranta välille saadaan ykköskoriin ja työt alkamaan mahdollisimman pikaisesti. Valtatie 6:lla yhdessä E18:n kanssa on Suomen vilkkain kansainvälinen liikenne.

Niin ikään rautatieverkostoa tulee Kaakkois-Suomessa kehittää siten, että Luumäki-Imatra välille rakennetaan raskaan tavaraliikenteen kestävä kaksoisraide aina Imatrankoskelle asti, jossa sijaitsevan tavaraliikenteen rajanylityspaikan status tulee päivittää kansainväliseksi. On huomioitava, että nykyinen Pietarin rata on erittäin ruuhkainen ja onnistuneen Allegro-liikenteen määrän ennakoidaan kasvavan. Tämä tarkoittaa sitä, että tavaraliikenne ohjataan Venäjän puolella kulkemaan pohjoista reittiä pitkin, jolloin tavaraliikenneraide tulee Suomeen Svetogorskin ja Imatran kohdalla. Edelleen: valmistelussa olevassa Euroopan unionin laajuisessa TEN-T-liikenneverkkoselvityksessä tulee todeta nämä itäliikenteen vaatimukset sekä teiden, rautateiden että rajanylityspaikkojen osalta ja tunnustaa niiden suuri merkitys koko Suomen viennin ja hyvinvoinnin kannalta.

Arvoisa puhemies! Omalta osaltani yhdyn niihin kiitoksiin, mitä täällä tänään on esitetty, että Yle-laki saatiin aikaiseksi. Tätä on valmisteltu vuosikausia, ja uusi järjestelmä on parempi kuin entinen. Yleisradio tekee hyvää työtä, ja Ylen työ on tarpeen.

Jäin kuitenkin kaipaamaan täsmällisempää ja tarkempaa kustannusvastuuta Yleltä. Tämä uusi malli on rahoitusautomaatti ja sisältää myös automaattiset indeksikorotukset. On tietyllä tavalla väärin, kun näinä vaikeina aikoina kaikilla hallinnonaloilla säästetään rajusti, kuten tiedämme, mutta Yle käytännössä saa sen rahan, mitä pyytää, ja vielä vähän päälle. Yleen on kuitenkin mielestäni perustettava tuottavuusohjelma siten, että toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan jatkuvasti eikä olemassa olevan kaltaista organisaatiota pidetä itsestäänselvyytenä hamaan tulevaisuuteen asti.

Arvoisa puhemies! On puhuttu paljon tästä laajakaistahankkeesta täällä salissa. Perusongelmahan on se, etteivät operaattorit millään muotoa saa taloudellisesti kannattavalla tavalla rakennettua 100 megabitin kaistaa Suomen syrjäisimpiin kolkkiin. Tämä on helppo ymmärtää. Laajakaistahankkeen väliraportointi ilmestynee keväällä, ja toivottavasti siinä kyetään identifioimaan nämä pahimmat ongelmakohdat.

Yksi ratkaisu voisi olla se, että tukikelpoisen alueen kriteeristöä laajennettaisiin siten, että kaikki taajamien ulkopuoliset alueet olisivat laajakaistahankkeen määrittämän tuen piirissä. Uskon, että tällä voidaan vauhdittaa uusien kaapelien vetoja myös maaseudulla, ja myös laveammalle alueelle kuin nyt. Tietoliikennealalla on tunnettu tosiasia, että viimeisimmän sadan metrin kaapelinveto on verkon rakentamisessa ylivoimaisesti kallein. Tässä suhteessa tulee harkita sitä, että syrjäisimmillä alueilla laajakaista toimitetaan modernilla langattomalla tekniikalla siten, että kaistan leveys riittää, eikä kai kaapelia tarvitse jokaiseen ympärivuotiseen käyttöön otettuun kesämökkiin vetää.

Jukka Kopra, Eduskunnassa 19.12.2011

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_89_2011_vp_1_232_232_p.shtml