Arvoisa puhemies! On erittäin hyvä asia, että Kreikan velkakriisi ja lainajärjestely on vihdoin saatu toteutettavaksi. Tämä epävarmuuden tila, joka on vallinnut melkein koko viime vuoden, on ollut Kreikan, koko EU:n ja ilman muuta myös Suomen kannalta erittäin haitallista. Olemme joutuneet valitsemaan kahden pahan välillä: hallitsematon kaaos vaiko hallittu velkajärjestely. Kumpikaan ei ole niin sanotusti mukava asia, eikä tällaisia asioita kukaan mielellään käsittele tai päätä, mutta nyt on ollut pakko.

Oppositio on täällä viljellyt puolivillaista ajatusta, että antaa potilaan kuolla, jätetään Kreikka oman onnensa nojaan. Tällainen puhe on edesvastuutonta. Se on edesvastuutonta suomalaisia kohtaan. On Suomen etu, ettei Kreikka romahda vaan siellä saadaan talous järjestykseen ja kantavalle pohjalle. Jokainen on seurannut uutisista levottomuuksia, joita säästöratkaisut ovat Ateenassa ja muualla Kreikassa aiheuttaneet. Se, että Kreikka jätettäisiin oman onnensa nojaan, johtaisi vieläkin rajumpaan rauhattomuuteen ja anarkiaan. Tämä taas on omiaan lisäämään taloudellista epävarmuutta myös muissa EU-maissa, eikä se ole kenenkään etu.

On ihan totta, että kreikkalaiset ovat porsastelleet rahankäyttönsä kanssa ja eläneet sumeilematta yli varojensa. Tätä on tapahtunut aivan liian pitkään. Nyt siellä on vihdoin kuitenkin otettu lusikka käteen ja alettu kantaa vastuuta. Kreikan on toteutettava rankka säästökuuri ja lopetettava holtiton taloudenpito. Tähän suuntaan siellä ollaan menossa: asianmukaisia lakeja on säädetty ja talouden tervehtymiselle alkaa olla edellytyksiä. Hallittu velkajärjestely, jossa Suomikin on mukana takaamassa lainoja, on ilman muuta oikea tie ja paras ratkaisu kreikkalaisille ja myös meille suomalaisille.

Kreikan taloutta on tarkkailtava EU:n toimesta ja puututtava, mikäli terve taloudenpito ei jatku tai tiukan euron politiikasta aletaan lipsua. Vastuu terveestä tulevaisuudesta on kreikkalaisilla itsellään. Heidän on otettava vastuu omasta isänmaastaan ja pidettävä huoli, että kansantalous kääntyy positiiviseksi ja että jälkipolville jätetään perinnöksi muutakin kuin velkaa. EU voi valvoa ja vauhdittaa tätä prosessia, mutta ei tee sitä heidän puolestaan. Jos terve talouspolitiikka ei Kreikassa toteudu, ei Kreikkaa tule jatkossa tukea. Kannattaa muistaa, ettei Kreikkaan olla lähettämässä rahaa. Suomi on ainoastaan takaajana Kreikan uudessa lainapaketissa, ja siitä on saatu vakuudet. Tämä kannattaisi oppositionkin edustajien muistaa räyhäpuheissaan: Kreikkaan ei siis lähetetä rahaa. Pidän hyvänä sitä, että myös yksityiset sijoittajat on saatu ruotuun ja kantamaan omaa vastuutaan leväperäisestä lainanannosta. Tämän onnistumisesta on erityinen kiittäminen Suomen hallitusta, joka muutenkin on toiminut esimerkillisellä ja isänmaallisella tavalla Kreikan velkajärjestelyratkaisua valmisteltaessa ja sen toteutusta suunniteltaessa.

Jukka Kopra, Eduskunnassa 28.2.2012

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_14_2012_vp_1_99_99_p.shtml