Arvoisa puhemies! Suomi tarvitsee kuntauudistusta. Suomi tarvitsee rakenteiden uudistamista. Juuttuminen vanhoihin rakenteisiin tulee tälle maalle tosi kalliiksi. Huoltosuhde meillä Suomessa heikkenee koko ajan, kunnat velkaantuvat ja yhdyskuntarakenne hajautuu. Palvelutarve kasvaa, väestö vanhenee, kaikki tämä maksaa rahaa koko ajan enemmän ja enemmän. Meidän on pakko tehdä jotain. Kuntauudistus ja tapa, jolla se toteutetaan, on yksi avain ongelman ratkaisuun. Nyt on aika kunnissa keskustella ja suunnitella, mikä on millekin alueelle paras ratkaisu kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi ja nousukäyrälle pääsemiseksi. Väitetään, että palvelut katoavat suurempien kuntien reuna-alueelta, jos kuntarakennetta uudistetaan. Jos nyt emme tee mitään, nykykehityksellä on aivan varmaa, että silloin ne palvelut vasta katoavat tai niiden hintalappu on niin katastrofaalisen suuri, ettei niihin ole varaa. Käytännön kokemukset kuntaliitoksista osoittavat, että palvelutarjonta on mahdollista pitää samana tai parantaa sitä.

Järkevästi toteutetun kuntauudistuksen avulla voidaan säästää merkittävästi rahaa. Pelkästään henkilöstömenoista saatava säästöpotentiaali on vuositasolla noin 22-23 miljardia euroa. Vuoteen 2030 mennessä kunnissa eläköityy noin 70 prosenttia hallinnon ja teknisen puolen henkilöstöstä ja melkein 60 prosenttia sosiaali- ja terveyspuolen ja sivistystoimen ihmisistä. Jos vaikkapa joka kymmenes näistä paikoista voidaan jättää täyttämättä, saavutettava säästö on siinäkin miljardiluokkaa vuositasolla. Kuntauudistuksen avulla tämäkin on mahdollista. Tarkka säästettävä euromäärä ei tietenkään ole vielä tiedossa. Se on kuitenkin miljardiluokkaa.

Uudistus suunnitellaan alueilla tehtävissä selvityksissä. Suomi on hyvin heterogeeninen maa, ja pitää muistaa, että samat reseptit eivät päde kaikilla alueilla. Eteläisen Suomen tiheästi asutun alueen haasteet ovat aivan toiset kuin vaikkapa Kainuun tai jopa Etelä-Karjalan. Uudistus pitää tietenkin suunnitella ja toteuttaa kullekin alueelle optimaalisella tavalla, ja nyt on aika käydä sitä keskustelua, millä tavoin missäkin on paras toimia.

Kunta- ja palvelurakenteita on uudistettava myös kaupunkiseuduilla. Kaikilla kaupunkiseuduilla ei riitä se, että valtuusto pitää valtaa ja päättää asioista, jos haluamme vastata tämän päivän ja tulevaisuuden vakaviin haasteisiin. Monilla osa-alueilla suuremmilla yksiköissä tuotettu palvelu on edullisempaa. Tämä ei tietenkään aina päde kaikkeen, kuten ei esimerkiksi päivähoitoon. Liitosselvityksissä pitää kiinnittää huomiota kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiin. On totta, että suurissa kunnissa ja yksiköissä yksittäinen ääni hukkuu helpommin kuin pienessä maalaiskylässä. Tähän voidaan vaikuttaa muun muassa kaupunginosavaltuustojen ja muiden innovatiivisten ratkaisujen avulla.

Arvoisa puhemies! Huoltosuhde heikkenee, palvelutarve kasvaa, kunnat velkaantuvat koko ajan, väestö vanhenee, kuntauudistus on välttämätön. Emme voi ummistaa silmiämme näiltä tosiasioilta, en usko, että edes keskustapuolue kykenee siihen. Meidän pitää ryhtyä yhteisiin talkoisiin koko Suomen ja paremman Suomen puolesta.

Jukka Kopra, Eduskunnassa 7.3.2012

Luettavissa myös Eduskunnan sivuilta: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/puh_19_2012_vp_1_94_94_p.shtml